Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online333
số người truy cậpHôm nay140
số người truy cậpHôm qua1669
số người truy cậpTất cả2710381

Đảng, đoàn thể

BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2014 Và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2014
Thực hiện theo sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan; tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 và chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên; Theo chương trình hoạt động 9 tháng năm 2014, Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo các mặt hoạt động đã thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2014
1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Công đoàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; có sự phối, kết hợp với Hội Cựu Chiến binh, Chi đoàn cơ quan, vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CBCC được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên. Qua 09 tháng đầu năm 2014 đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt, học tập như:

- Công đoàn thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức cấp trên, của Đảng ủy lãnh đạo cơ quan. Thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Kết luận tại các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng và văn bản pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kịp thời cập nhật tình hình và giới thiệu các sự kiện, tổ chức các hoạt động trong thời gian diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm truyền thống, ngày Tết cổ truyền của dân tộc trong các đoàn thể.

 - Công đoàn phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 19/5, 28/7, Quốc khánh 02/9, ...Đặc biệt, phối hợp Đoàn Thanh niên; Hội cựu chiến binh tổ chức Hội thao giao lưu văn nghệ Công đoàn cơ sở Cụm 4 Chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5; Hội thao giao lưu Văn hóa - Thể thao ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố năm 2014 tại quận Ô Môn và tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Bình; tổ chức vui cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức và người lao động của cơ quannhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu năm 2014nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong 9 tháng năm 2014, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức là đảng viên viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2014 phù hợp với nhiệm vụ được giao.

2. Công tác chuyên môn

Văn phòng luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp vì vậy từng CBCC luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt các mặt chuyên môn, như:

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức 27 cuộc Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2014, Văn phòng đã phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 38 cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố, với khoảng 5.820 lượt cử tri tham dự, có 297 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến. Sau các cuộc Hội nghị, tiếp xúc cử tri, kịp thời tham mưu lãnh đạo có báo cáo tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của thành phố.  

- Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện 21 cuộc giám sát, trong đó có 09 cuộc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 12 cuộc giám sát về giải quyết khiếu nại của công dân. Ngoài ra, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tham gia cùng đoàn giám sát, khảo sát của các Ủy Ban của Quốc hội tại thành phố Cần Thơ như: Tham gia cùng đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề” và “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thể dục, thể thao trong lĩnh vực thành tích cao” tại thành phố Cần Thơ; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về phòng chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Hội thảo về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long; Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng, việc tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; Đoàn giám sát của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân trên địa bàn thành phố và Đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế Ngân sách của Quốc hội về thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế.

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố tổ chức trên 40 cuộc giám sát và khảo sát trực tiếp và nhiều đợt giám sát thông quan báo cáo bằng văn bản, trong đó có 01 cuộc giám sát trực tuyến việc thực hiện các ý kiến của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; các cuộc giám sát còn lại chủ yếu về việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố, về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo, đất đai, giám sát ý kiến phản ánh và tố cáo của cử tri, chấp hành pháp luật về công tác tuyển sinh quân sự, ...

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thường lệ thứ 12; 02 kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 11 và 13) của HĐND thành phố về công tác tổ chức nhân sự.

 - Bên cạnh đó, phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết như: Hội nghị tổng kết chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” và Chuyên đề “Với cử tri thành phố” năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014; tổng kết hoạt động năm 2013 của HĐND các cấp và sơ kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 - 2015” năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Ngoài ra, phục vụ Thường trực HĐND tổ chức tốt Hội nghị giao ban quý I và quý III năm 2014 với Thường trực HĐND 9 quận, huyện;Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án số 01 giữa năm 2014 và Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 21 tại tỉnh Sóc Trăng; quan tâm xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời đối với những đơn, thư thuộc thẩm quyền, những đơn còn lại có văn bản hướng dẫn và lưu đối với những đơn trùng lắp.

3. Công tác thi đua, chăm lo đời sống, hoạt động xã hội và học tập

a) Thi đua:

Công đoàn tổ chức các nội dung thi đua động viên CBCC hăng hái làm việc và xây dựng mối đoàn kết tốt trong cơ quan, kết quả 100% CBCC hưởng ứng thi đua, cụ thể như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 25 (58%);

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 17 (40%)

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 01 (2%)

- Giấy khen: 17 (40%); Biểu dương: 02 (4%)

- Công đoàn đăng ký sớm các danh hiệu “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” năm 2014;

- Đăng ký với Công an thành phố “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự” năm 2014;

- Xây dựng tốt phong trào văn hóa, văn nghệ lồng ghép vào các hội nghị tạo không khí vui tươi tái tạo sức lao động phục vụ công tác chuyên môn.

b) Chăm lo đời sống:

- Công tác chăm lo đời sống luôn được quan tâm, BCH Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBCC, như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, tổ chắc tặng quà bằng tiền, hiện vật nhân các ngày lễ, tết, thăm hỏi gia đình CBCC khi ốm đau, gặp khó khăn. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan.

- Tiếp tục duy trì Quỹ góp vốn xoay vòng theo đợt, mỗi đợt nhận được 2.800.000 đồng/người/tháng, góp phần tăng thu nhập cho CBCC, đoàn viên.

c) Hoạt động xã hội:

- Ban chấp hành Công đoàn phát động trong toàn thể đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Đóng góp Quỹ: “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và Quỹ “Ngày vì trẻ em thành phố Cần Thơ” với tổng số tiền là 2.580.000 đồng; đóng góp ủng hộ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa năm 2014 với tổng số tiền 1.562.000 đồng. Ngoài ra, mỗi công đoàn viên đóng góp 01 ngày lương ủng hộ quỹ “ Ngày vì người nghèo” năm 2014 với số tiền là 4.050.000 đồng (Bốn triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

- Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Văn phòng, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ, gia đình đoàn viên nghèo (tổng cộng 07 phần quà, trị giá 700.000 đồng/phần); tổ chức tặng quà cho cán bộ, công chức gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7).

- Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014, Công đoàn viên cơ quan (cán bộ lãnh đạo dân cử) đã vận động cho học sinh nghèo trên địa bàn và con của CBCC cơ quan với số lượng 30.000 quyển tập và 10 xe đạp; vận động nhà tài trợ ủng hộ tiền để xây 02 căn nhà cho hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh với số tiền 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng).

- Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố họp bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2013 đề nghị về Công đoàn cấp trên theo quy định; cử 04 đoàn viên tham gia các lớp cảm tình đảng năm 2014 do Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng tổ chức.

- Theo sự phân công của UBND thành phố, Văn phòng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan tổ chức thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp lễ và hàng tháng vận động cán bộ, công chức cơ quan đóng góp quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng theo kế hoạch. Qua đó, Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn Văn phòng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng - Phan Thị Hai (ngụ tại quận Ninh Kiều).

d) Học tập:

Phong trào học tập học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm 2014, cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai Nghị định số 36/NĐ-CP về vị trí việc làm và ngạch công chức; đăng ký cho 07 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2,3,4,5; 01 cán bộ, công chức tham gia lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 02 cán bộ, công chức tham dự lớp chuyển đổi chuyên viên cao cấp; 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác xây dựng đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; 02 cán bộ, công chức học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung; 02 cán bộ, công chức đang làm đề cương nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ngoài ra Văn phòng còn thường xuyên cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn và bồi dưỡng một số nghiệp vụ do các Sở, ngành phối hợp tổ chức.

4. Công tác nữ công

Công tác nữ công có nhiều hoạt động tích cực, tham gia tốt các phong trào công đoàn tổ chức, chấp hành tốt các quy định của cơ quan, góp phần vào kết quả họat động chung, như sau:

- Tổ chức cho 100% nữ đoàn viên đăng ký danh hiệu “Hai giỏi” (16/16 nữ CBCC) và đăng ký “Hai giỏi” ở cấp thành phố. Ban nữ công thường xuyên nhắc nhở, động viên nữ đoàn viên thực hiện tốt nội dung đăng ký; gặp gỡ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.

- Tổ chức cho các cháu thiếu nhi là con, em của CBCC trong cơ quan vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 (phát quà mỗi cháu là 20 quyển tập và 300.000 đồng) và dịp Tết Trung thu (phát quà, lồng đèn kèm theo số tiền 300.000 đồng cho mỗi cháu).

5. Công tác tổ chức, kiểm tra

a) Tổ chức:

- Hiện cơ quan có 44 đoàn viên; tập thể đoàn viên Công đoàn đều thực hiện đúng Quy chế, kế hoạch của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng từ đầu năm trên tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt các mặt hoạt động; quy chế phối hợp với các cơ quan, Hội cựu chiến binh, BCH Chi đoàn cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 - Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của cơ quan.

b) Kiểm tra:

Thực hiện công khai tài chính của công đoàn và tài chính của cơ quan theo Quy chế dân chủ; triển khai Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện tốt.

6. Tài chính

Thực hiện đúng các quy định về tài chính, thu chi rõ ràng, công khai. Công tác thu đoàn phí được thu vào đầu tháng, 100% đoàn viên đóng đoàn phí đầy đủ. Thu - chi đến tháng 9 năm 2014, như sau:

- Tổng nguồn thu 9 tháng đầu năm 2014:   46.811.980 đồng

- Tổng chi:                                                    21.552.900 đồng
- Tồn:                                                            18.844.142 đồng

7. Công tác phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn

Thủ trưởng cơ quan điều hành công tác theo kế hoạch tuần, tháng, quý… và công tác đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, với trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức các cuộc họp lệ tuần, tháng đều có kiểm điểm công việc đã làm được, chưa làm được, đồng thời triển khai nội dung công tác tới, kết hợp triển khai các văn bản có liên quan; Tham dự các hội nghị do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành, đoàn thể tổ chức để nắm tình hình và kịp thời phổ biến lại CBCC cơ quan.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBCC được lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo Văn phòng và BCH Công đoàn phối hợp thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với CBCC như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho CBCC và các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu nhân các ngày Lễ, Tết, khi ốm đau,…Duy trì góp vốn xoay vòng hàng tháng từ nguồn thu nhập của CBCC, được nhận một lần 2.800.000 đồng/người/lần góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC mua sắm, giải quyết khó khăn.

- Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của BCH Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân cơ quan. Hàng quý, 6 tháng Thủ trưởng cơ quan cùng BCH Công đoàn chỉ đạo kế toán thực hiện công khai tài chính để xác định thu nhập tăng thêm hằng quý nhằm có sự thống nhất chung, có tinh thần trách nhiệm trong chi tiêu, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng thu nhập cho CBCC.

- Hàng quý, Thủ trưởng cơ quan đều có báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; giữa năm có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá lại những việc đã làm được, chưa làm được để làm cơ sở điều chỉnh thực hiện tốt hơn trong những  tháng còn lại của năm, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Hội nghị CBCC đề ra.

- BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời biểu dương, động viên những đóng góp tích cực, cũng như kịp thời uốn nắn, nhắc nhở đoàn viên có tư tưởng chưa nhất quán trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công tác hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan luôn được quan tâm, Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn có sự phối hợp và tạo mọi điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm, không xảy ra sự việc nào nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan và tất cả các CBCC không vi phạm pháp luật.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Công đoàn luôn được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm, được thể hiện rõ trong Nghị quyết của Đảng bộ; Nghị quyết của Hội nghị CBCC và thực hiện tốt theo tinh thần của các văn bản của Công đoàn cấp trên đề ra. Từng đoàn viên, CBCC tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo cơ quan, Công đoàn giao với tinh thần trách nhiệm. BCH Công đoàn có sự đoàn kết thống nhất trong điều hành họat động, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cấp trên tháo gỡ vướng mắc giúp Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan giữa lãnh đạo Văn phòng và BCH Công đoàn, BCH Chi hội Cựu chiến binh và BCH Chi đoàn cơ quan luôn có sự chặt chẽ trong hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian tới Công đoàn cũng cần khắc phục một số việc như: Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao còn yếu, một số CBCC chưa tích cực tham gia; Việc đóng góp ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo, BCH Công đoàn chưa được thường xuyên, tích cực; một số ít CBCC chưa phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của mình nhằm góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2014, Chương trình hoạt động năm 2014 của Công đoàn Viên chức thành phố; trong 3 tháng cuối năm 2014, Công đoàn cơ sở cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

-  Phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, các hoạt động của Thường trực, các Ban của hội đồng nhân dân thành phố 3 tháng cuối năm 2014;

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác, đặc điểm của cơ quan.

- Phấn đấu100% CBCC được học tập các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và các cuộc sinh hoạt chính trị khác với nhiều hình thức sinh động; thực hiện tốt văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của CBCC;

-  Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên tổ chức, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra;

- Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kết hợp với quy chế dân chủ góp phần nâng cao đời sống CBCC từ nguồn tiết kiệm chi hành chính;

- Quan tâm công tác nữ công, đảm bảo quyền lợi cho nữ CBCC;

-  Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có chiều sâu và đạt hiệu quả;

- Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công giúp BCH Công đoàn hoạt động đều tay, nhịp nhàng. Triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động Công đoàn đến từng Tổ trưởng Tổ Công đoàn để có ý kiến thống nhất và cùng tổ chức thực hiện tốt;

- Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuối năm 2014 phấn đấu đạt “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”.

Trên đây là báo cáo hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2014 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2014 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Công đoàn Viên chức thành phố và cán bộ, công chức cơ quan./.

 
 
 
 
 
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ