Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online98
số người truy cậpHôm nay277
số người truy cậpHôm qua522
số người truy cậpTất cả1798859

Nhịp cầu dân cử

Bài học kinh nghiệm qua thực hiện đề án

Qua quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Đề án, Thường trực HĐND thành phố rút ra được một số kinh nghiệm chủ yếu như sau:

Một là, phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp để quán triệt, tạo được sự chuyển biến tích cực và thống nhất chung về nhận thức, phương pháp lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Thường xuyên theo dõi hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn giúp HĐND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Hai là, xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, trong quá trình hoạt động cần có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐND từng cấp và tình hình thực tế ở từng địa phương.

Ba là, thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã với các nội dung thực tế nhằm giúp đại biểu nắm rõ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan dân cử và của đại biểu HĐND. Qua đó, đại biểu có thể áp dụng được ngay vào hoạt động thực tiễn của đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND địa phương.

Bốn là, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri. Nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị hợp lý của cử tri và đối chiếu với các văn bản pháp luật để xây dựng, ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế, an sinh xã hội đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và đúng với quy định của Nhà nước.

Năm là, vận dụng vào thực tế các mô hình, cách làm hay có hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp, giúp các tổ chức của HĐND, đại biểu HĐND phát huy ưu điểm, sáng tạo trong hoạt động, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm, đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Qua quá trình tổ chức thực hiện Đề án ở 16 đơn vị điểm và việc thực hiện nội dung của Đề án ở tất cả HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, với những kết quả tích cực và những bài học kinh nghiệm thực tiễn mang lại, Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nội dung của Đề án này làm nền tảng để HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp tới nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 28-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ