Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online334
số người truy cậpHôm nay137
số người truy cậpHôm qua1669
số người truy cậpTất cả2710378

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Pháp chế HĐND thành phố khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND thành phố về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

            Từ ngày 28 đến ngày 09 tháng 02 năm 2019, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế gồm thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố đã tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của UBND phường Bình Thủy, quận Bình Thủy và UBND xã Thới Xuân, huyện Thới Lai.

            Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Phòng Nội vụ quận Bình Thủy/huyện Cờ Đỏ; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thủy/xã Thới Xuân.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ

            Qua khảo sát cho thấy, các địa phương đã tổ chức triển khi thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố khá nghiêm túc, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để kiện toàn, tổ chức, sắp xếp các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực; việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành được đảm bảo; việc thực hiện hỗ trợ theo trình độ chuyên môn được đào tạo, khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức, đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực; chính sách về bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định. Xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ đã hoàn thành việc kiện toàn, tổ chức, sắp xếp các chức danh theo quy định tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND sớm hơn thời gian quy định.

            Tại các cuộc khảo sát, các đại biểu trao đổi xung quanh phương pháp, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho việc bầu cử trưởng ấp, trưởng khu vực trong thời gian tới. Thông tin tại cuộc khảo sát là cơ sở quan trọng để Ban Pháp chế giám sát, làm việc với Sở Nội vụ trong tháng 03/2019./.

                                                                                                     Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ