Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online314
số người truy cậpHôm nay69
số người truy cậpHôm qua1555
số người truy cậpTất cả2658676

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban đô thị thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 19/11/2019, Ban đô thị đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực đô thị do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trình tại kỳ họp thứ 14. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đại biểu HĐND thành phố là thành viên Ban đô thị; lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố (chuyên trách), Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cờ Đỏ; Ban kinh tế - xã hội của HĐND các quận, huyện.


(Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban đô thị của HĐND thành phố
phát biểu kết luận tại Hội nghị thẩm tra)

Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND thành phố, Ban đô thị được phân công thẩm tra 03 báo cáo và 03 dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình. Tại cuộc họp sáng ngày 19/11/2019, Ban đô thị đã thẩm tra 03 báo cáo và 02 dự thảo Nghị quyết  thuộc lĩnh vực đô thị (riêng dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 19//TTr-UBND ngày  18/11/2019 của UBND thành phố đề nghị thông qua danh mục đầu tư xây dựng các khu đô thị mới sẽ thẩm tra vào ngày 21/11/2019). Cụ thể: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Chủ đề năm 2020, cũng như dự thảo Nghị quyết về vấn đề này; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố; Báo cáo việc rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị; dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình đề nghị thông qua Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Qua thẩm tra, Ban đô thị cơ bản thống nhất với các báo cáo và dự thảo nghị quyết. Theo ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị thẩm tra, Ban đô thị đề nghị các cơ quan soạn thảo tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung thông tin, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan, gửi lại Thường trực HĐND thành phố, Ban đô thị thống nhất trước khi trình tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố. Cụ thể đối với từng nội dung như sau:

Ban đô thị đánh giá cao trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ban, ngành trong việc tiếp thu ý kiến và kịp thời trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, Ban đô thị đề nghị điều chỉnh cách dùng từ trong văn bản cho phù hợp vì đây là báo cáo của UBND thành phố. Một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương còn chậm, cơ quan chức năng của thành phố chỉ mới tiếp thu, ghi nhận nên chưa thể trả lời thỏa đáng cho cử tri. Ngoài ra, đề nghị UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị mà cử tri phản ánh nhiều lần, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông, môi trường, cũng như thực hiện công tác hậu kiểm kết quả trả lời của các cơ quan chức năng được phân công trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri,...

Về Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Chủ đề năm 2020, Ban đô thị nhận thấy báo cáo đã đánh giá cơ bản những kết quả đã đạt được trong năm 2019 liên quan đến lĩnh vực đô thị, công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, thể hiện quan điểm kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về đất đai, nhằm đảm bảo kỹ cương, trật tự đô thị. Các chỉ tiêu trên lĩnh vực đô thị như: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, thu gom chất thải rắn ở đô thị đã đạt và vượt kế hoạch đã đề ra,… Tuy nhiên, đại biểu có một số góp ý như: Báo cáo cần căn cứ các chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND thành phố để so sánh, đánh giá tổng quan, phản ánh đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong năm 2019. Ngoài ra, các đại biểu còn quan tâm đến công tác quản lý đô thị, việc lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của 05 quận, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, giải ngân vốn xây dựng cơ bản,... Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020, Ban đô thị đề nghị cơ quan soạn thảo có giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị theo 05 nhóm vấn đề như: Lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của 05 quận; đảm bảo các điều kiện tiện ích (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội); vệ sinh môi trường, tổ chức tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp,… theo quy định pháp luật, có kế hoạch xử lý khối lượng rác đã chôn lấp và cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn; đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh, an toàn trên địa bàn thành phố. Rà soát các chỉ tiêu, khâu đột phá đã nêu trong Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Theo Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 15/11/2019 của UBND thành phố về kết quả rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố, Cần Thơ có 75 dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư. Trong đó, đang triển khai 50 dự án và 25 dự án có chủ trương đầu tư. Ban đô thị thống nhất với đánh giá của UBND thành phố đối với những mặt tích mà Báo cáo đã nêu. Một số hạn chế nổi lên là: Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm; chất lượng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu tái định cư (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của một số dự án chưa hoàn thiện theo quy hoạch, chưa bàn giao cho địa phương quản lý); một số dự án chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, một số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng thiếu cơ quan chủ trì thực hiện công tác hậu kiểm tra. Ban đô thị thống nhất đề nghị UBND thành phố sớm ban hành quy định phân công trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, quản lý các dự án này. Quan tâm cao độ, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là công tác quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt,...

Về dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 13/11/2019 của UBND thành phố đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, Ban đô thị thống nhất với các nội dung đánh giá, số liệu theo Tờ trình trên. Các tiêu chí đánh giá đã phản ánh đúng thực trạng, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chí đô thị loại IV, đáp ứng điều kiện được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND thành phố thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020. Việc UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật. Nếu được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp 14, UBND thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định công nhận đô thị loại IV theo thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị gồm hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường và kiến trúc, cảnh quan đô thị,… theo quy định./.

Tin: Thạch Nuôi. Ảnh: Thiện Chơn

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ