Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online97
số người truy cậpHôm nay110
số người truy cậpHôm qua546
số người truy cậpTất cả1768303

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban kinh tế - ngân sách: Ban hành kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển công; công tác khuyến công và việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố

Ngày 10-8-2017, Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP. Cần Thơ ban hành kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố; công tác khuyến công và việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố. Thời gian thực hiện giám sát trong khoảng thời gian từ ngày 04-9-2017 đến ngày 9-9-2017.

1. Mục đích giám sát: Nhằm đánh giá được thực trạng phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ thời gian qua so với định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố; Các cơ chế chính sách thành phố ưu tiên hỗ trợ phát triền ngành công nghiệp; Công tác khuyến công và việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố và khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng. Đánh giá được công tác tổ chức triển khai các quy định của trung ương, thành phố về quy hoạch công nghiệp, khuyến công; đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất điều chỉnh, ban hành các cơ chế chính sách mới (nếu có).

2. Nội dung giám sát:

a) Việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố:

- Kết quả đạt được một số nội dung cơ bản về phát triển công nghiệp theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2025, cụ thể:

+ Các mục tiêu phát triển công nghiệp tại Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 1311/QĐ-UBND từ năm 2011 đến nay: Kết quả đạt được so với quy hoạch;

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) từng ngành công nghiệp thành phố (tại Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 1311/QĐ-UBND) từ năm 2011 đến nay (báo cáo bằng số liệu);

 

+ Đánh giá xu hướng phát triển công nghiệp chủ đạo của thành phố so với định hướng phát triển công nghiệp theo quy hoạch của thành phố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND. Thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển mang tính bền vững.

- Kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố đến năm 2017. Định hướng loại hình và kế hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị.

b) Kết quả thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn thành phố

- Nội dung tổ chức thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn thành phố và quận huyện thời gian qua theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020. Những kết quả cụ thể mang lại từ hoạt động khuyến công.

- Kinh phí hoạt động khuyến công giai đoạn 2011 đến nay (Kinh phí trung ương, địa phương, nguồn khác): Cơ cấu, nội dung các khoản chi. Những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất.

- Công tác khuyến công các quận, huyện.

c) Việc di dời các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp xen lẫn các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường theo quy hoạch chung của thành phố:

- Kết quả thực hiện việc “đưa các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kho tàng xen lẫn các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường ra các khu, cụm công nghiệp tập trung…” trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Cơ chế tài chính hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả thực hiện kế hoạch di dời Cụm công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng đến thời điểm hiện nay.

- Những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kến nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của đơn vị, Đoàn giám sát chọn lọc khảo sát cụ thể nếu xét thấy cần thiết và tổ chức họp giám sát theo nội dung kế  hoạch giám sát; hoàn thành báo cáo kết quả giám sát, gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các đơn vị được giám sát theo luật định./.

            Nguyễn Hoài Phương
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ