Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online97
số người truy cậpHôm nay110
số người truy cậpHôm qua546
số người truy cậpTất cả1768303

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban pháp chế HĐND thành phố ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố năm 2017
Nhằm có thêm thông tin, theo dõi, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố năm 2017, gắn với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công chức, viên chức cơ quan tư pháp, pháp chế; đặc biệt là kết quả thực hiện đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, ngày 24 tháng 8 năm 2017, Ban pháp chế ban hành Kế hoạch số 312/KH-HĐND về  giám sát việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố năm 2017.

Theo Kế hoạch, Ban pháp chế sẽ xem xét, đánh giá kết quả quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2017 theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; việc thực hiện chủ đề năm 2017 của ngành Tư pháp là “Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành”, gắn với chủ đề năm của thành phố là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp giao.

Dự kiến Đoàn giám sát tiến hành khảo sát tại 01 Phòng Tư pháp huyện, 01 Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố và 01 Văn phòng Công chứng (trong tháng 9 năm 2017) và làm việc với Sở Tư pháp (trong tháng 10 năm 2017) tại trụ sở làm việc của đơn vị khảo sát và giám sát.

Thông qua kết quả giám sát, Ban pháp chế đề xuất, kiến nghị đến Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan chức năng những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng công tác của ngành Tư pháp trong thời gian tới./.

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ