Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online335
số người truy cậpHôm nay1436
số người truy cậpHôm qua1487
số người truy cậpTất cả2607425

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát năm 2019

Trong năm 2018, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức thực hiện 04 đợt giám sát, khảo sát đối với 44 lượt cơ quan, đơn vị về các nội dung: Công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Qua giám sát, Ban đã kịp thời báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban. Sau khi tiếp nhận văn bản kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban.

Ban văn hóa - xã hội giám sát công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; thực hiện Công văn số 592/HĐND-TT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung giám sát theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018; kết quả hoạt động năm 2018, Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2019 tập trung các nội dung chủ yếu sau:

(1) Giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố.

(3) Giám sát công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.

(4) Giám sát chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố.

(5) Giám sát kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo đã ban hành còn hiệu lực thi hành.

Ngoài những nội dung nêu trên, khi có kiến nghị bức xúc của cử tri, các vấn đề mang tính cấp bách của thành phố hoặc theo sự phân công của Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban văn hóa - xã hội sẽ tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tham gia kế hoạch, chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố theo luật định và các chương trình giám sát chuyên đề của các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Để thực hiện tốt Chương trình giám sát năm 2019, Ban chủ động xây dựng kế hoạch giám sát từng nội dung kèm theo đề cương báo cáo để triển khai thực hiện; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và một số ngành liên quan trong hoạt động giám sát; tăng cường nắm tình hình để thu thập thông tin, tư liệu trước khi tổ chức đoàn giám sát, khảo sát. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các ngành hữu quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát./.

Thanh Giúp

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ