Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online320
số người truy cậpHôm nay155
số người truy cậpHôm qua1522
số người truy cậpTất cả2609324

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch giám sát thông qua báo cáo về việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Quốc hội khóa XIV.

Một hoạt động giám sát của Ban văn hóa - xã hội trong năm 2018

Theo nội dung kế hoạch, Ban văn hóa - xã hội đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện báo cáo việc thực hiện Luật Thanh niên với một số nội dung như: Cơ cấu dân số thanh niên của thành phố, các vấn đề của thanh niên hiện nay; việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên tại địa phương; những chính sách riêng của thành phố nhằm phát huy vai trò của thanh niên; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên; việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương; các vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi Luật Thanh niên; đề xuất các chính sách dự kiến đưa vào Luật Thanh niên (sửa đổi),…

Thanh Giúp

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ