Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online11
số người truy cậpHôm nay56
số người truy cậpHôm qua50
số người truy cậpTất cả2861468

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố xây dựng nghị quyết về mô hình “Hai tốt - Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt”

Xác định việc xây dựng mô hình “Hai tốt - Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt” là nội dung cần thiết, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của mỗi đảng viên; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của mỗi đảng viên chi bộ, xây dựng chương trình hành động - kế hoạch gắn thực hiện việc cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm cuối năm với thực hiện gắn nhiệm vụ được giao. Mô hình “Hai tốt - Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt”, được Chi bộ 1 thống nhất xây dựng thành Nghị quyết, mạnh dạn đề ra một số nhiệm vụ phấn đấu thực hiện sau:

- Công tác tham mưu phải trung thực, khách quan bám sát thực tế, phân tích thực trạng các hoạt động để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; đầu tư nghiên cứu hệ thống văn bản và tài liệu liên quan, dự báo và phân tích được những khả năng, điều kiện thực tế để thực hiện những ý tưởng tham mưu, đề xuất dựa trên những luận cứ khoa học đầy đủ, chính xác.

- Tham mưu, đề xuất phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, đảm bảo trung thành với lợi ích của tổ chức, Nhân dân, lợi ích của Nhà nước, không tham mưu qua loa, đại khái, tham mưu cho có.

- Tham mưu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; phối hợp tốt với các tổ chức và những cá nhân có liên quan; đặc biệt phối hợp theo qui trình xử lý công việc trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Chi bộ 1 đề ra những giải pháp sau:

 

Đối với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

 - Thường xuyên nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật, cập nhật văn bản mới; tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình thực tế để tham mưu, đề xuất lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sát thực và hiệu quả.

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thẳng thắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dự báo thông tin chính xác về các lĩnh vực, những vấn đề tham mưu, đề xuất; chú trọng tính thận trọng và chuyên nghiệp; vận dụng nguyên tắc thích ứng cao trong công việc, không được chủ quan duy ý chí, có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, biết lắng nghe, chịu sửa đổi, không cảm tính, vụ lợi; đề cao tinh thần trách trách nhiệm dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng...

- Đồng thời, luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần, tự giác nghiên cứu, chủ động sáng tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc, từng đảng viên phải có kế hoạch, lịch trình hoá công việc (tuần, tháng, quý, năm), phải bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất biện pháp hiệu quả.

- Mỗi đảng viên cần ưu tiên thời gian, chủ động nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm, rà soát thông tin cần thiết kịp thời điều chỉnh phù hợp quy định.

- Tăng cường trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Đối với trách nhiệm của đảng viên ở vị trí lãnh đạo, quản lý:

- Tăng cường giao nhiệm vụ, cử chuyên viên tham mưu cùng tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có nội dung liên quan phụ trách nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho người làm công tác tham mưu có thêm nhiều thông tin, định hướng, thực tế từ đó sẽ giúp công tác tham mưu tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

- Nắm vững kiến thức chuyên môn, định hướng cho cấp dưới tham mưu, bên cạnh đó, người lãnh đạo cần rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, biết lắng nghe, chia sẽ, không định kiến, không trù dập nếu có những ý kiến trái chiều từ người làm công tác tham mưu.

- Quan tâm triển khai mô hình “Hai tốt- Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt”; xem xét và tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên chi bộ nâng cao năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng tham mưu.

Với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra Chi ủy chi bộ 1 triển khai và đề nghị đảng viên nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể gắn với vị trí công tác./.

Ngọc Hiếu

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ