Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online98
số người truy cậpHôm nay91
số người truy cậpHôm qua540
số người truy cậpTất cả1920705

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chương trình giám sát năm 2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2018; Công văn số 538/HĐND-TT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 và ý kiến của các thành viên Ban pháp chế. Vừa qua, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Chương trình giám sát năm 2018, bao gồm một số nội dung sau:

Cụ thể về nội dung, đối tượng, thời gian và phân công Trưởng Đoàn giám sát

         

          * Về nội dung giám sát, Ban pháp chế tiến hành giám sát 04 nội dung trọng tâm là:

          1. Giám sát việc thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị.

          2. Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp thành phố (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp).

          3. Giám sát việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực thành phố; tái giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

          4. Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực pháp chế) và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

          Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế hoặc qua giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua phương tiện thông tin đại chúng, ý kiến, kiến nghị của cử tri phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giao thì Ban pháp chế sẽ tổ chức Đoàn giám sát của Ban để thực hiện giám sát chuyên đề theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

          Ngoài ra, Ban pháp chế sẽ tham gia hoạt động giám sát khi có yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội đến làm việc tại địa phương, cũng như tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

* Về triển khai tổ chức thực hiện, trên cơ sở Chương trình này, Ban pháp chế sẽ xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, thông báo thành phần Đoàn giám sát, xác định rõ phạm vi và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu, phục vụ tốt hoạt động khảo sát (nếu có), giám sát đã đề ra; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban pháp chế./.

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ