Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online194
số người truy cậpHôm nay858
số người truy cậpHôm qua875
số người truy cậpTất cả1966167

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Giám sát việc hỗ trợ tiền tạm cư và các trường hợp chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

2. Giám sát việc tuân thủ quy trình lập thủ tục quyết toán dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành và các trường hợp cấp phát vượt giá trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, ý kiến chỉ đạo của Thành ủy hoặc yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương, Ban phối hợp hoặc thực hiện giám sát các nội dung phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt Chương trình giám sát năm 2018, Ban chủ động xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể hàng quý và kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và một số ngành liên quan trong hoạt động giám sát; tăng cường nắm tình hình để thu thập thông tin, tư liệu trước khi tổ chức đoàn giám sát, khảo sát. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các ngành hữu quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát./.

Thanh Giúp

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ