Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online356
số người truy cậpHôm nay258
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186677

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình hoạt động giám sát năm 2018; trên cơ sở tiếp thu ý kiến đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và sự thống nhất trong thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố vừa ban hành Chương trình giám sát năm 2018, bao gồm một số nội dung sau:

Về nội dung giám sát, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch giám sát từng quý trên cơ sở các nội dung sau đây:

1. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; các nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2017 và một số nghị quyết chuyên đề do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành còn hiệu lực thi hành.

2. Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương; đơn, thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Một buổi giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

 Về triển khai tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch giám sát hàng quý và thông báo cụ thể nội dung, thời gian, địa điểm làm việc và thành phần đoàn giám sát đối với các đơn vị được giám sát. Đồng thời, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố./.

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ