Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online338
số người truy cậpHôm nay1441
số người truy cậpHôm qua1487
số người truy cậpTất cả2607430

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Công văn số 592/HĐND-TT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, ngày 26 tháng 12 năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Chương trình giám sát năm 2019 với một số nội dung sau:

1. Thẩm tra các báo cáo

a) Tại các kỳ họp thường lệ năm 2018, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân thành phố về:

- Kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (liên quan đến lĩnh vực pháp chế);

- Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” (liên quan đến lĩnh vực pháp chế);

- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (liên quan đến lĩnh vực pháp chế);

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Công tác phòng, chống tham nhũng;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

b) Báo cáo hoạt động của các cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

c) Các báo cáo khác theo sự phân công của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố (nếu có).

2. Giám sát chuyên đề

STT

Nội dung giám sát

Cơ quan, đơn vị

 

chịu sự giám sát

Thời gian

Trưởng Đoàn

 

giám sát

01

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân một số quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế

02

Giám sát việc chấp hành pháp luật về: An toàn giao thông, công tác xét xử, giải quyết án dân sự và thi hành án dân sự; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp, luật.

Công an, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

Bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Trưởng Ban Pháp chế

03

Giám sát việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố.

Sở Nội vụ và một số cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế

04

Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực pháp chế) và các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Quý IV

Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế

 

Một cuộc giám sát của Ban Pháp chế tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều

 

3. Giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, huyện

Thường xuyên theo dõi việc ban hành và thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, huyện liên quan đến việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố (nếu có).

4. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Ban Pháp chế sẽ tổ chức Đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân khi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu giải quyết vi phạm pháp luật được người dân phản ánh (nếu có).

5. Giám sát khác

Căn cứ vào tình hình thực tế hoặc qua giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua phương tiện thông tin đại chúng, ý kiến, kiến nghị của cử tri phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giao thì Ban Pháp chế sẽ tổ chức Đoàn giám sát của Ban để thực hiện giám sát theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Ngoài ra, Ban Pháp chế sẽ tham gia hoạt động giám sát khi có yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội đến làm việc tại địa phương, cũng như tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố./.

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ