Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online336
số người truy cậpHôm nay122
số người truy cậpHôm qua1669
số người truy cậpTất cả2710363

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng HĐND thành phố

Thực hiện theo Công văn số 992/SNV-CCHC ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc báo cáo cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) trong 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng HĐND thành phố đã đạt một số kết quả cụ thể sau:

- Về thực hiện công tác sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định 2153/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố về việc ban hành lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Cần Thơ giai đoạn đến năm 2021, Văn phòng HĐND thành phố đã tinh giản 01 biên chế. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cử 09 CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, như: bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở (04 CBCC), Thạc sĩ (01 CBCC), Tiến sĩ (01 CBCC), Trung cấp lý luận chính trị (01 CBCC), Cao cấp lý luận chính trị (01 CBCC).

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Văn phòng đã ban hành và thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua tại Hội nghị CBCC năm 2019, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho CBCC, người lao động theo quy định hiện hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác chi và sử dụng kinh phí khoán theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh việc xử lý văn bản đi và đến trên hệ thống hồ sơ công việc, phần mềm quản lý văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng xử lý, ứng dụng chữ ký số trong phát hành đối với một số loại văn bản theo quy định; phần mềm quản lý hồ sơ CBCC, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin của CBCC vào phần mềm quản lý hồ sơ CBCC, phục vụ tốt cho công tác tổ chức, trích lục thông tin khi cần thiết; sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội để thực hiện các giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội của CBCC, người lao động cơ quan. Trang Thông tin điện tử của HĐND thành phố (http://dbnd.cantho.gov.vn) tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, tích cực cập nhật, kịp thời đăng tải các tài liệu, thông tin về hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND cũng như hoạt động dân cử của HĐND các cấp, thông tin về kỳ họp HĐND, các dự thảo dự kiến trình kỳ họp, nghị quyết được kỳ họp HĐND thông qua... đáp ứng yêu cầu tìm kiếm thông tin dân cử, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của cử tri thành phố của các sở ngành khi có nhu cầu ngày càng tốt hơn; thực hiện việc đăng tải thông tin văn bản phúc đáp đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 51/KH-VP ngày 29 tháng 01 năm 2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019 triển khai sâu rộng đến toàn thể CBCC cơ quan, theo dõi chặc chẽ  việc thể chế và tổ chức thực hiện những nghị quyết của HĐND được thông qua tại các kỳ họp của HĐND thành phố; thường xuyên rà soát các nghị quyết đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi theo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với các văn bản pháp luật của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương. Duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, tăng cường việc ký số và phát hành văn bản điện tử đối với các văn bản hành chính thông thường (không phải là văn bản mật) tiết kiệm thời gian và chi phí sao chụp; vận hành, sử dụng các phần mềm quản lý CBCC, phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội để phục vụ tốt cho công tác tổ chức, quản lý thông tin CBCC cũng như thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện các thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội.

- Quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị, văn phòng phẩm trong 6 tháng cuối năm 2019./.

(Nguồn: Báo cáo số 149/BC-VP ngày 22/5/2019)

Ngọc Hiếu

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ