Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online18
số người truy cậpHôm nay31
số người truy cậpHôm qua163
số người truy cậpTất cả2856880

Văn kiện trước kỳ họp HDND

Tài liệu kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
DANH MỤC
Các báo cáo, thông báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết 
trình tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố

 

A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 

 

TẢI VỀ

 I.

Báo cáo

 

 

1.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố.

 

2.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố.

 

3.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố.

 

4.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri ở địa phương được gửi tới HĐND thành phố tại kỳ họp trước.

 

 

II.

 

Dự thảo nghị quyết

 

1.

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

I.

 

Báo cáo

 

 

 

1.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề của năm 2021.

(Kèm dự thảo nghị quyết).


BC 299,

 

17/11/2020

2.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

(Kèm dự thảo nghị quyết).

BC 302,

 

17/11/2020

3.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tài chính 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

(Kèm dự thảo nghị quyết).

BC 306,

 

20/11/2020

4.

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

 
 

17/11/2020

5.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

 BC 292,

11/11/2020

6.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

 BC 307,

20/11/2020

7.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 BC 303,

17/11/2020

8.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021 của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách của thành phố Cần Thơ.

 BC 305,

20/11/2020

9.

Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của UBND thành phố.

17/11/2020

10.

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

11/11/2020

11.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2020.

 

17/11/2020

12.

Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

16/11/2020

13.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

BC 289,


10/11/2020

14.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

BC 287,

09/11/2020

15.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

BC 286,


09/11/2020

16.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố.

BC 298,

 

17/11/2020

17.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về việc thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”

 

BC 283,


06/11/2020

 

II.

 

Tờ trình (Kèm dự thảo nghị quyết)

 

 

1.

Tờ trình xin ý kiến HĐND thành phố về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 

(Không ban hành nghị quyết)

TT 174,

16/11/2020 

Phụ lục

2.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020.

 

TT 165,

04/11/2020

3.

Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND thành phố về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự.

 

 

4.

Tờ trình về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.

18/11/2020

5.

Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2019.

TT 176,

 

17/11/2020

6.

Tờ trình về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

 

20/11/2020

7.

Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

 

21/11/2020

8.

Tờ trình về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

17/11/2020

9.

Tờ trình về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

 

17/11/2020

10.

Tờ trình về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sát nhập ấp, khu vực.

TT 168,

11/11/2020

11.

Tờ trình về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ.

TT 171,

16/11/2020

12.

Tờ trình về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố Cần Thơ.

TT 172,

16/11/2020

13.

Tờ trình về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2021.

TT 173,

16/11/2020

14.

Tờ trình về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trong năm 2021.

 TT 181,

18/11/2020

15.

Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

 TT 177,

17/11/2020

16.

Tờ trình về phê duyệt chủ trương dự án Xây và Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917

 TT 184,

20/11/2020

17. Tờ trình về phê duyệt chủ trương dự án đường tỉnh 921: Đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt - điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Đốc)

 TT 185,

20/11/2020

18. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C).

 TT 189,

20/11/2020

19. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

20/11/2020

20. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 03 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.  
21. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Kênh Ngang (trên đường Tỉnh 922).

21/11/2020

22. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ngành, nghề trọng điểm Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.  
23. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923.

21/11/2020

24. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 918 (giai đoạn 2).

21/11/2020

25. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Cờ Đỏ trên Đường tỉnh 919, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

21/11/2020

26. Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền.

21/11/2020

27. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.

21/11/2020

28. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

21/11/2020

29. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

21/11/2020

30. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền.

21/11/2020

31. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện.

21/11/2020

32. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ trở thành trường dạy nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg.  

 

C. THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ

1.

 
Thông báo về hoạt động của Ban thường trực UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

 TB 54,

24/11/2020

 

D. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

1.

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

 BC 378,

11/11/2020

2.

Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ.

 BC 64,

13/11/2020

3.

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự - hành chính năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

 BC 1471,

05/11/2020

 

Đ. BÁO CÁO CỦA CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban pháp chế HĐND thành phố.

 

2.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố.

 

3.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố.

 

4.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban đô thị HĐND thành phố.

 BC 440

25/11/2020

5.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế

 

6.

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách

 

7.

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội

 

8.

Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị

 

 

E. BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 17

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn

1.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 BC 2894

23/11/2020

2.

Sở Công Thương

 BC 2707

04/11/2020

3.

Sở Tài nguyên và Môi trường

BC 3276

29/10/2020

4.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 BC 2602

09/11/2020

5.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 BC 2940

13/11/2020

6.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 BC 3437

19/11/2020

7.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 BC 3532

13/11/2020

8.

Sở Xây dựng

 BC 3693

13/11/2020

9.

Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố

 

10.

UBND quận Ninh Kiều

 BC 206,

23/11/2020

11.

UBND quận Cái Răng

 BC 552,

19/11/2020

12.

UBND quận Bình Thủy

 BC 2015,

24/11/2020

13.

UBND quận Thốt Nốt

 BC 283,

20/11/2020

14.

UBND quận Ô Môn

 BC 1823,

30/10/2020

15.

UBND huyện Phong Điền

BC 1805

13/11/2020

 

 

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ