Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online156
số người truy cậpHôm nay945
số người truy cậpHôm qua1439
số người truy cậpTất cả2509365

Văn kiện trước kỳ họp HDND

TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo: 04                                

 

Đợt 1


Đợt 2 có thay thế nội dung

1.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố.

 Tải về BC 480

 

2.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố.

Tải về BC 479

 

3.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố

Tải về BC 464
 

 

4.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới HĐND thành phố tại kỳ họp trước.                    

Tải về BC 465

PL

 

II.

Tờ trình, dự thảo nghị quyết: 02

 

 

1.

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Kèm dự thảo nghị quyết)

TTr 481

DT NQ

PL1

PL2

 

2.

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Không có tờ trình)

                       

 

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo: 15

 

 

1.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề của năm 2020. (Kèm dự thảo nghị quyết)

 

BC KTXH


PL

 

NQ KTXH

BC 289 thay thế BC 269

Tải về

 BC 289

DT NQ

 

2.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

 

 

Tải về BC 264

BC 286 thay thế BC 264

 

Tải về BC 286

3.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

 

Tải vBC 280

BC 285 thay thế BC 280

 

Tải về BC 285

4.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 Tải về BC 271

 

5.

Báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của thành phố Cần Thơ năm 2019, phương hướng năm 2020.

 Tải về BC 273

 

6.

Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của UBND thành phố.

 Tải về BC 272

 

7.

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 Tải về BC 265

 

8.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

 Tải về BC 266

 

9.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019.

 Tải về BC 276

 

10.

Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tải về BC 251

 

11.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về BC 262

 

12.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.

Tải về BC 263

 

13.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về BC 260

 

14.

Báo cáo việc rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

 Tải về BC 274

 

15.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố.

 

 

 

 Tải về BC 275

BC 287 thay thế BC 275

Tải về

File 1

 

File 2

II.

Tờ trình, dự thảo nghị quyết: 14

 

 

1.

Tờ trình về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố.

Tải về TTr 182

 

TTr 205
thay thế TTr 182
 

2.

 

 

Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Tải về TTr 181

TTr204 thay thế TTr181
 

TTr 204

 

3.

 

 

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2018.

 

   

Tải về TTr 187

 

TTr202 thay thế TTr187

 

TTr 202

DT NQ

PL

4.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

 

 

Tải về TTr 195

TTr208 thay thế TTr195

 

TTr 208

 

DT NQ

5.

  

 

 

 

 

 

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020.

 

 

 

 

Tải về TTr 196

File 1

File 2

File 3

TTr209 thay thế TTr196

 

TTr 209

DT NQ

PL kèm TTR209

PL kèm DT NQ

6.

 

 

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ.

 

   

Tải về TTr

186

TTr201  thay thế   TTr186


7.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2020.

 

 

 

Tải về TTr 188

TTr207  thay thế   TTr188DT NQ

8.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020 của thành phố Cần Thơ.

 Tải về TTr 192

 

9.

Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

 Tải về

Tờ trình 159

Dự thảo NQ

PL

 TTr203 thay thế TTr159

 

TTr 203

 

DT NQ

10.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

 

 

TTr 184

 

PL

 TTr200 thay thế TTr184

TTr200 

  PL 1

  PL 2   

11.

Tờ trình Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Tải về TTr 183

 

12. Tờ trình về việc phê duyệt số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2020 cảu thành phố Cần Thơ Tải về TTr 193
 

C. THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ: 01

1.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

 Tải về

 

D. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP: 03

1.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

 Tải về

 

2.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố.

 Tải về

 

3.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Tải về

 

Đ. BÁO CÁO CỦA CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban pháp chế HĐND thành phố.

 Tải về

 

2.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố.

 Tải về

 

3.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố.

 Tải về

 

4.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban đô thị HĐND thành phố.

Tải về

 

5.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế

 BC 519

 

6.

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách

 BC 489

 

7.

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội

BC 482

 

BC 483

 

BC 484

 

BC 485

 

8.

Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị

BC 446

 

BC 454

BC 459

BC 460

BC 461

 

E. BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 13: 03

(Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1. Sở Xây dựng Tải về  
2. Sở Giao thông Vận tải Tải về  
3. Sở Công thương Tải về  
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ