Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online84
số người truy cậpHôm nay84
số người truy cậpHôm qua554
số người truy cậpTất cả1729287

Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

 Stt

 

Nội dung

 

 Ký hiệu
văn bản

 Ngày cập nhật

Tải về

 I

 VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

  Danh sách thảo luận tổ Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021     Tải về
 

Dự kiến Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Tải về

 1

Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

442 /GM-HĐND

27/11/2017

Tải về

 2

Tờ trình về việc quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

456/TTr-HĐND 30/11/2017 Tải về
3
Báo cáo Hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban văn hóa - xã hội của  Hội đồng nhân dân thành phố.
453/BC-HĐND 1/12/2017 Tải về
4

Báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố (từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố Cần Thơ)

459/BC-HĐND 1/12/2017 Tải về
5

Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố trước và sau kỳ họp thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

458/BC-HĐND 3/12/2017 Tải về
6

Tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

460/BC-HĐND 4/12/2017 Tải về
7

Tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố HĐND thành phố Cần Thơ

496/BC-HĐND 4/12/2017 Tải về
8

Kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

464/BC-HĐND 4/12/2017 Tải về
9

Tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố

451/BC-HĐND 4/12/2017 Tải về
9

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021

479/BC-HĐND 4/12/2017 Tải về

II

 BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

1

Công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương

222/BC-UBND

15/11/2017

Tải về

 

BC thay thế BC 222 ngày 4/12/2017

2

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chủ đề năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

220/BC-UBND

15/11/2017

Tải về

 

BC253 thay thế BC 220

 

BC261 thay thế BC 253, 220 (mới nhất)

3

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

221/BC-UBND

15/11/2017

Tải về

4

Công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

 230/BC-UBND

 21/11/2017

Tải về

 

BC thay thế BC 230 ngày 04/12/2017

5

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017)

 228/BC-UBND

 21/11/2017

Tải về

 

CV 4660 cập nhật số liệu BC 228

6

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 231/BC-UBND

 21/11/2017

Tải về

 

BC 254 thay thế BC 231

7

Kết quả công tac phong, chông tội phạm, vi phạm phap luật năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn thành phô Cần Thơ

 224/BC-UBND

 21/11/2017

Tải về

 

BC 238 thay thế BC 224

 

CV 4654 cập nhật số liệu BC 238

8

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2017 và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha)

 223/BC-UBND

 21/11/2017

Tải về

9
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 240/BC-UBND

28/11/2017 Tải về
10 Tình hình thực hiện ngân sách năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 236/BC-UBND

30/11/2017 Tải về
11 Công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 255/BC-UBND 01/12/2017 Tải về
12 Về việc không điều chuyển chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 256/BC-UBND 01/12/2017 Tải về
13 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 252/BC-UBND 04/12/2017 Tải về

 

 III

CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ

1

Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 61/NQ HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 thành phố Cần Thơ

 123/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

2

Về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

 118/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

3

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 122/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

4

Về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

 117/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

5

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2016

 113/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

 

TTr 138 thay thế TTr 113 ngày 30/11/2017

6 Về việc thông qua Quy định chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ 126/TTr-UBND 16/11/2017
7

Về việc phê duyệt tạm giao chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo      Nghị định số 68/2000/NĐ CP trong cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ

128/TTr-UBND 21/11/2017

8

Về việc phê duyệt tạm giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 của thành phố Cần Thơ

 127/TTr-UBND

21/11/2017


9

Về việc phê duyệt tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2018 của thành phố Cần Thơ

 129/TTr-UBND

21/11/2017


10
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018 135/TTr-UBND 28/11/2017 Tải về
11 Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 131/TTr-UBND 30/11/2017
 
12

Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020  của thành phố Cần Thơ

134/TTr-UBND 30/11/2017 Tải về
13 Về việc dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020  137/TTr-UBND  30/11/2017  Tải về
14 Về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 thành phố Cần Thơ 139/TTr-UBND 30/11/2017
Thay thế tờ trình số 123
15 Về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 130/TTr-UBND 30/11/2017
 
16 Về dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo 142/TTr-UBND 01/12/2017 Tải về

 IV

 THÔNG BÁO CỦA MTQVN THÀNH PHỐ

 1

 Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và những đề xuất đối với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố

 37/TB-MTTP

04/12/2017 

 Tải về

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ