Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online157
số người truy cậpHôm nay362
số người truy cậpHôm qua697
số người truy cậpTất cả1657712

Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

 Stt

 

Nội dung

 

 Ký hiệu
văn bản

 Ngày cập nhật

Tải về

 I

 VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 1

 

 

 

 

II

 BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

1

Công tác năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương

222/BC-UBND

15/11/2017

Tải về

2

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chủ đề năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

220/BC-UBND

15/11/2017

Tải về

3

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

221/BC-UBND

15/11/2017

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 III

CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ

1

Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 61/NQ HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 thành phố Cần Thơ

 123/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

2

Về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

 118/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

3

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 122/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

4

Về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

 117/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

5

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2016

 113/TTr-UBND

15/11/2017

Tải về

6 Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Bờ kè chống sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 125/TTr-UBND 16/11/2017 Tải về
7 Về việc thông qua Quy định chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ 126/TTr-UBND 16/11/2017 Tải về

 IV

 THÔNG BÁO CỦA MTQVN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ