Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online193
số người truy cậpHôm nay858
số người truy cậpHôm qua875
số người truy cậpTất cả1966167

Thường trực HĐND TP

Đảng đoàn HĐND thành phố đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

(CT)- Ngày 20-11, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là NQ48). Dự cuộc họp có đại diện ban cán sự đảng UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố và một số sở, ban, ngành thành phố;…

Tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các nội dung dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ48 của Bộ Chính trị. Sau 10 năm thực hiện NQ48, công tác xây dựng và thi hành pháp luật đã có những chuyển biến tích cực; hệ thống pháp luật nước ta đã được xây dựng và hoàn thiện cơ bản đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo khung pháp lý cho phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề cao vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong quản lý xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy cải cách hành chính, cải cách tư pháp; bảo vệ các quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế;… Trong 10 năm qua, hệ thống pháp luật của Việt Nam đã cơ bản được hoàn thiện cả về nội dung và hình thức, số lượng và chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua việc thực hiện NQ48, nhiều chủ trương lớn đã được triển khai trên thực tế và mang lại những chuyển biến sâu sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước. Song song đó, công tác thi hành pháp luật được chú trọng, tăng cường; việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh kịp thời hơn… Tuy nhiên, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật còn những hạn chế, như còn nhiều luật khung phải chờ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; một số quy định của pháp luật chưa sát với thực tiễn cuộc sống, chưa có tính khả thi cao, tính dự báo còn thấp; nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chậm được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung,…

Qua thảo luận, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện NQ48 được hoàn chỉnh hơn. Đồng thời, đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm những kết quả nổi bật, đánh giá đầy đủ các nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện NQ48. Từ đó, tiếp tục chỉ đạo, định hướng cho hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật thời gian tới hiệu quả hơn.

Q.TRƯỞNG

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ