Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online194
số người truy cậpHôm nay858
số người truy cậpHôm qua875
số người truy cậpTất cả1966167

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Ngày 07 tháng 02  năm  2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Công văn số 31/HĐND-TT về việc ban hành Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các luật.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phân công cơ quan soạn thảo, trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ để sớm triển khai thực hiện.

 

STT

Tên văn bản

được quy định chi tiết

Dự kiến tên văn bản

quy định chi tiết

Thời hạn trình ban hành

01

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018)

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Năm 2018

02

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018)

Nghị quyết về phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

Năm 2018

03

Luật Du lịch (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018)

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Năm 2018

Trích Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố

quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

 

                                                                                      Quách Trọng Thiện
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ