Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online144
số người truy cậpHôm nay9
số người truy cậpHôm qua767
số người truy cậpTất cả1861675

HĐND thành phố

HĐND thành phố thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Tiếp tục ngày họp thứ nhất, HĐND thành phố nghe đại diện Thường trực HĐND thành phố và các thành viên UBND thành phố trình các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đầu tiên, bà Võ Thị Hồng Ánh - PCT UBND trình bày Tờ trình về danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ; ông Đào Anh Dũng - PCT UBND trình bày Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Tờ trình đặt tên đường và công trình công cộng, Tờ trình thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016; ông Trương Quang Hoài Nam - PCT UBND trình bày Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Tờ trình ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020, Tờ trình sửa đổi, bổ sung Phụ lục I về mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18/6/2008 của HĐND thành phố, Tờ trình về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021; ông Nguyễn Thanh Dũng - PCT UBND trình bày Tờ trình bãi bỏ phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường, Tờ trình tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, Tờ trình mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chủ tọa kỳ họp

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Hồng - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 11/2010/-NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Ông Phạm Việt Trung - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc tạm giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Cần Thơ. Tờ trình quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2014, Tờ trình phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. Tờ trình hỗ trợ đối tượng người già được hưởng chính sách trợ giúp xã hội và viên chức, nhân viên thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị chăm sóc bệnh nhân và phục hồi chức năng được ông Trần Văn Tám - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính trình bày.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2015

Đại diện cho Thường trực HĐND thành phố ông Nguyễn Hoàng Vân - Ủy viên thường trực HĐND thông qua Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND thành phố và Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND thành phố. Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, các đại biểu tiếp tục nghe các Trưởng ban của HĐND thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra bày tỏ quan điểm của Ban về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp này để làm cơ sở cho các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu xem xét thảo luận tại phiên họp ngày thứ hai diễn ra vào sáng ngày mai (03/12).

Đỗ Ngọc
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ