Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online157
số người truy cậpHôm nay361
số người truy cậpHôm qua697
số người truy cậpTất cả1657711

Giới thiệu chung

Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ liên hệ: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Số 02, đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0710) 3818 020 - Fax: (0710) 3820 538; Email: vphdnd@cantho.gov.vn.

   

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan quyền lực nhà nước ở thành phố, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân thành phố bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân thành phố và trước cơ quan nhà nước cấp trên. 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm rõ nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. 

Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân địa phương. 

Ngoài ra, HĐND còn thực hiện chức năng động viên thông qua hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND để tạo sự gắn kết giữa cử tri và cơ quan dân cử.  

Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ có 54 đại biểu, với cơ cấu: nữ 18 (tỷ lệ 33,33%), ngoài Đảng 7 (tỷ lệ 12,96%), tôn giáo 3 (tỷ lệ 5,56%), dân tộc ít người 1 (tỷ lệ 1,85%), tái cử 9 (tỷ lệ 16,67%). Trình độ chuyên môn của đại biểu: đại học 32 (tỷ lệ 59,26%), sau đại học 20 (tỷ lệ 37,04%); trình độ chính trị: cao cấp - cử nhân 39 (tỷ lệ 72,22). 

Thường trực HĐND thành phố có 03 thành viên (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và Ủy viên thường trực HĐND là chuyên trách). 

Các Ban của HĐND thành phố: HĐND thành phố có 03 Ban:

     Ban kinh tế và ngân sách: 9 thành viên, trong đó, Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban là chuyên trách;

     Ban văn hóa - xã hội có 9 thành viên, trong đó, Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban là chuyên trách;

     Ban pháp chế có 9 thành viên, trong đó, Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban và 1 ủy viên là chuyên trách.

Tổ đại biểu HĐND thành phố được chia thành 09 tổ đại biểu theo 9 quận, huyện.

Để phục vụ các hoạt động của HĐND và các tổ chức của HĐND, đại biểu HĐND có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

 

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ