Video clip

2212146

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online220
số người truy cậpHôm nay408
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212146

Giới thiệu chung

Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ liên hệ: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Số 02, đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3818 020 - Fax: (0292) 3820 538; Email: vphdnd@cantho.gov.vn.

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Văn phòng Hội đồng nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 có 55 đại biểu, với cơ cấu: nữ 13 (tỷ lệ 23,64%), ngoài Đảng 3 (tỷ lệ 5.54%), tôn giáo 3 (tỷ lệ 5.54%), dân tộc ít người 1 (tỷ lệ 1.82%), tái cử 19 (tỷ lệ 34.55%). Trình độ chuyên môn của đại biểu: đại học 23 (tỷ lệ 41,82%), sau đại học 30 (tỷ lệ 54,55%); trình độ chính trị: cao cấp - cử nhân 499 (tỷ lệ 89.09%). 

Thường trực HĐND thành phố có 08 thành viên (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND, 02 Phó Chủ tịch HĐND và 05 Ủy viên thường trực HĐND). 

Ban của HĐND thành phố gồm có 04 Ban:

Ban pháp chế có 08 thành viên, trong đó, 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban chuyên trách;

Ban kinh tế và ngân sách: 08 thành viên, trong đó, 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban chuyên trách;

Ban văn hóa - xã hội có 08 thành viên, trong đó, 1Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban chuyên trách;

Ban đô thị có 08 thành viên, trong đó, 1 Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban chuyên trách;

Tổ đại biểu HĐND thành phố được chia thành 09 tổ đại biểu theo 9 đơn vị hành chính quận, huyện./.

 

 

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ