Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay6
số người truy cậpHôm qua47
số người truy cậpTất cả2866121

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

Huyện Phong Điền bước đầu thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Vừa qua, Đoàn kiểm tra số 02 của UBBC (Ủy ban bầu cử) thành phố do ông Nguyễn Thành Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phong Điền (đợt 1).

          Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, UBBC huyện; các Tiểu ban, Tổ giúp việc thuộc UBBC huyện; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, UBBC các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền.

Quang cảnh buổi kiểm tra

          Sau khi nghe UBBC huyện Phong Điền báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, giải trình của UBBC huyện, phát biểu của các đại biểu dự họp, ông Nguyễn Thành Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố đánh giá UBBC huyện Phong Điền bước đầu thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đúng nội dung, tiến độ thời gian và quy định pháp luật, nổi bật là những vấn đề sau: 

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên có liên quan đến cuộc bầu cử kịp thời, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thứ hai, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đúng số lượng, thành phần và tiến độ thời gian. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, UBBC huyện, các Tiểu ban, Tổ giúp việc thuộc UBBC huyện được thành lập, hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã do 01 Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng và 08 thành viên là đại diện các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại vượt cấp.

Thứ ba, UBBC huyện hướng dẫn UBBC cấp xã phân chia 96 Tổ bầu cử; trong đó, có 02 Tổ thuộc lực lượng vũ trang và 07 đơn vị bầu cử cấp huyện, 44 đơn vị bầu cử cấp xã. Các cơ quan chức năng của huyện lập danh sách sơ bộ với 87.105 cử tri. Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đảm bảo theo quy định.

Thứ tư, công tác phối hợp giữa UBBC huyện với các cơ quan chức năng của thành phố và giữa UBBC với các cơ quan chức năng của huyện khá chặt chẽ, triển khai thực hiện thông suốt các công việc liên quan đến công tác bầu cử, nhất là công tác phối hợp trong dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Thứ năm, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng quy trình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình, đảm bảo đúng quy định. UBBC huyện, xã, thị trấn chỉ đạo Tổ giúp việc phân công cán bộ, công chức trực tại UBBC để tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo đúng quy định. Kịp thời ban hành các kế hoạch về tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, lập dự toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử.

          Để chuẩn bị tốt các công việc trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra số 02 của UBBC thành phố đề nghị UBBC huyện Phong Điền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông và cổ động trực quan. Phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin lưu động, mô hình xe gắn máy có gắn loa truyền thanh để tuyên truyền đến những nơi xa trung tâm xã, thị trấn nhất. 

Hai là, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã phối hợp thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước quy trình chọn lựa, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần và hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tiến tới lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ba là, thực hiện tốt việc rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và phân chia khu vực bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

Bốn là, tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đúng quy định tài chính hiện hành.

Năm là, tiếp tục thực hiện các nội dung công việc và thời gian đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật về bầu cử.

Dự kiến, ngày 09 tháng 4 năm 2021, Đoàn kiểm tra số 02 của UBBC thành phố tiếp tục làm việc với huyện Phong Điền để kiểm tra tiến độ công tác bầu cử đợt 2./.

Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Sự kiện trong tuần

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ