Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online194
số người truy cậpHôm nay858
số người truy cậpHôm qua875
số người truy cậpTất cả1966167

HĐND thành phố

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố năm 2015

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố năm 2015

(1)- Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,28%/năm (kế hoạch (viết tắt là KH) đề ra là tăng 12-12,5%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,93% (KH tăng 1,5 - 1,8%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,3% (KH tăng 10,5 - 11%); khu vực dịch vụ tăng 14,35% (KH tăng 14,5 - 15%).
(2)- Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 79,4 triệu đồng (KH đạt 79,3 triệu đồng); quy USD đạt 3.626 USD.
(3)- Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6,58% (KH 6,49%), khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 34,96% (KH 35,02%), khu vực dịch vụ chiếm 58,46% (KH 58,49%) trong cơ cấu GDP.
(4)- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thực hiện 1.375,6 triệu USD (KH 1.450-1.650 triệu USD), đạt 94,9% KH, giảm 1,3%. Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 387,5 triệu USD (KH 420 triệu USD), đạt 92,3% KH, tăng 2%.
(5)- Thu - chi ngân sách nhà nước:
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.730,3 tỉ đồng, vượt 24,5% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao được 8.767 tỉ đồng, vượt 5,3% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao, tăng 13,7% so năm 2014; trong đó: thu nội địa 7.045 tỉ đồng, vượt 0,6% dự toán, tăng 6,6%; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.722 tỉ đồng, tăng 56,1%.
- Tổng chi ngân sách địa phương 9.876,27 tỉ đồng, vượt 37,3% theo dự toán Trung ương giao và đạt 97,7% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,8% so năm 2014.
(6)- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 40.021 tỉ đồng, đạt 100,1% KH (KH 40.000 - 60.000 tỉ đồng), tăng 4,7% so năm 2014.
(7)- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,5%0 (KH 9,5%0).
(8)- Giải quyết việc làm cho 60.220 lao động, vượt 20,4% KH, tăng 17,9%; đào tạo nghề cho 40.102 lao động, đạt 100,3% KH, tăng 5,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 50,76% (KH: 50,76%).
(9)- Giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo, còn 1,84% (KH: 1,84%).
(10)- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 90% (KH 90%), bậc tiểu học 100% (KH: 100%), trung học cơ sở 95,59% (KH: 88%), trung học phổ thông: 67,22% (KH: 65%). Có thêm 59 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 18% KH (KH 50 trường trở lên).
(11)- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10,5% (KH: 11,1%).
(12)- Công nhận thêm 8 xã, phường, thị trấn văn hóa, nâng tổng số lên 59/85 xã, phường, thị trấn văn hóa (KH: 55/85 xã, phường, thị trấn văn hóa).
(13)- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 70% (KH 70%).
(14)- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99% (KH: 99%).
Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 77,21% (KH: 73,1%). Trong đó số hộ dân sử dụng nước sạch khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 61,96% (KH: 56%).
(15)- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 90% (KH: 90%); tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100% (KH: 100%).
(16)-Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

QT (Tổng hợp)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ