Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online107
số người truy cậpHôm nay309
số người truy cậpHôm qua570
số người truy cậpTất cả1798369

Nhịp cầu dân cử

Kết quả thực hiện đề án "nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015" (22/6)

1. Về kỳ họp

a) Trước kỳ họp

Trước khi thực hiện Đề án, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã có xây dựng kế hoạch kỳ họp, nhưng triển khai chậm; việc thực hiện chưa đồng loạt; văn kiện kỳ họp gửi cho đại biểu chưa đảm bảo thời gian qui định; hoạt động họp Tổ thảo luận văn kiện kỳ họp chưa đảm bảo theo yêu cầu; nhiều nơi chưa xây dựng đề cương phục vụ điều hành,... Sau khi thực hiện Đề án, công tác chuẩn bị kỳ họp ở các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể:

- Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã quan tâm thực hiện. Đến nay, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã và nhất là các đơn vị điểm đã chủ động hơn trong việc phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp và các cơ quan hữu quan họp liên tịch sớm để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian của kỳ họp HĐND, sớm xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp... Trong đó, quy định cụ thể về thời gian gửi văn bản, trách nhiệm của các ngành có nội dung trình kỳ họp để từng ngành chủ động xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND đúng thời gian quy định. Vì vậy, nội dung của các kỳ họp được chuẩn bị chặt chẽ hơn và thực hiện đúng theo các nội dung dự kiến và ít phát sinh thêm nội dung trình kỳ họp sau khi đã thống nhất tại cuộc họp liên tịch.

- Việc gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu HĐND, được Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã quan tâm thực hiện và thông báo rộng rãi ngày họp, số điện thoại đường dây nóng tại kỳ họp trên loa truyền thanh để cử tri biết và đóng góp ý kiến trực tiếp tại kỳ họp. Đến cuối năm 2015, các đơn vị thực hiện Đề án đảm bảo việc gửi tài liệu kỳ họp đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện tốt. Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị kỳ họp so với trước đây là Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã đều có xây dựng đề cương điều hành của chủ tọa tại các kỳ họp HĐND. Việc gửi thư triệu tập và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND cùng cấp được HĐND cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng theo kế hoạch.

- Việc họp Tổ đại biểu thảo luận văn kiện trước các kỳ họp thường lệ từng bước đi vào nề nếp, chất lượng dần được nâng lên. Qua các cuộc họp, Tổ đã kịp thời gửi biên bản về Thường trực HĐND cùng cấp với nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND có thêm thông tin trong điều hành kỳ họp và thảo luận tại kỳ họp. Hoạt động này giúp đại biểu có thêm thông tin trong việc thảo luận tại Hội trường và chất vấn tại kỳ họp, số ý kiến thảo luận tăng, cấp huyện khoảng 30 ý kiến, cấp xã khoảng 20 ý kiến so với trước.

(Xem tiếp kỳ sau)

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 22-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ