Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online109
số người truy cậpHôm nay309
số người truy cậpHôm qua570
số người truy cậpTất cả1798369

Nhịp cầu dân cử

Kết quả thực hiện đề án "nâng cao chất lượng hoạt động hđnd quận, huyện, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015" (26/6)

(Tiếp theo kỳ trước)

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Hoạt động tiếp xúc cử (TXCT) được các địa phương thực hiện tốt, Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch TXCT ở các xã, phường, thị trấn, tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để đại biểu thông báo chương trình kỳ họp, kết quả kỳ họp, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh trước và sau các kỳ họp. Sau TXCT, các đại biểu có tổ chức họp Tổ để phân loại và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND các cấp đúng quy định.

Tỷ lệ đại biểu HĐND tham dự TXCT khá cao đạt yêu cầu kế hoạch đề ra (đạt tỷ lệ trên 90% tổng số đại biểu), nhiều đơn vị có 100% đại biểu tham dự đầy đủ các cuộc TXCT. Tuy nhiên, do nhiều đại biểu phải đi công tác đột xuất, đi học, bệnh,… nên còn một vài đơn vị đạt thấp so với kế hoạch. Tài liệu TXCT được gửi đến đại biểu trước từ 3 - 5 ngày để đại biểu nghiên cứu; chất lượng đề cương TXCT ngày càng được nâng lên; điểm TXCT được bố trí nhiều hơn (từ 2 đến 3 điểm/xã, điểm TXCT xuống tận ấp,…). Đặc biệt, việc thực hiện truyền thanh trực tiếp tại buổi TXCT của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện rộng rãi bắt đầu từ kỳ họp giữa năm 2014. Đến nay, có 32/85 xã, phường, thị trấn thực hiện, chiếm tỷ lệ 37,64%, các đơn vị còn lại do điều kiện cơ sở vật chất chưa thực hiện được. Riêng, các đơn vị điểm thực hiện Đề án đều tổ chức thực hiện việc truyền thanh trực tiếp buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp huyện đạt tỷ lệ 100%. Đây là hoạt động được đông đảo cử tri đồng tình, đánh giá cao và đề nghị đại biểu HĐND tăng cường hơn nữa hoạt động này trong thời gian tới. Đồng thời, qua đây đại biểu HĐND có điều kiện tuyên truyền, vận động rộng rãi cử tri chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo nghị quyết của HĐND các cấp.

4. Công tác xây dựng văn bản

Qua 3 năm thực hiện Đề án, công tác xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND trình tại kỳ họp có nhiều chuyển biến về chất lượng nội dung, thể thức và kỹ thuật văn bản. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã được ban hành đúng quy định, đảm bảo tính pháp lý, đúng thẩm quyền, không trái quy định cấp trên, nội dung rõ ràng, có tính khả thi cao, phù hợp với đời sống xã hội, thực tiễn ở địa phương, thật sự đi vào đời sống, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Văn bản hành chính của HĐND, Thường trực HĐND, văn bản của UBND cấp huyện, cấp xã trình HĐND được xây dựng cơ bản đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19-1-2011 của Bộ Nội vụ.

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 26-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ