Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online388
số người truy cậpHôm nay1935
số người truy cậpHôm qua1800
số người truy cậpTất cả2791487

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND thành phố Cần Thơ dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/7/2019

Ngày 06/5/2019, Thường trực HĐND thành phố ban hành Kế hoạch số 151/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Theo đó, dự kiến kỳ họp được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, từ đó, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố; đồng thời HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND thành phố ngày 06/5/2019

Theo kế hoạch, HĐND thành phố sẽ thông qua 38 báo cáo, thông báo, trong đó, Thường trực HĐND thành phố có 05 báo cáo; UBND thành phố có 14 báo cáo; UBMTTQVN thành phố có 01; các cơ quan tư pháp có 03 báo cáo; các Ban của HĐND thành phố có 04 báo cáo và 11 báo cáo của các sở, ngành về trả lời chất vấn. Đồng thời, kỳ họp lần này, HĐND thành phố dự kiến thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND thành phố.

2. Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

3. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

4. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

6. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố.

7. Nghị quyết về việc bố trí vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại thành phố Cần Thơ.

8. Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

9. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019.

10. Nghị quyết về việc quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.

11. Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

12. Nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

13. Nghị quyết về việc đặt tên đường.

14. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

15. Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2019 của thành phố Cần Thơ.

16. Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của thành phố Cần Thơ.

17. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

18. Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020.

19. Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố.

20. Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

21. Nghị quyết về việc quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông.

22. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Trên cơ sở các nội dung đã đề ra, Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố và các sở, ngành, đơn vị hữu quan thực hiện nghiêm các nội dung của Kế hoạch này để đảm bảo kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất./. 

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ