Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online358
số người truy cậpHôm nay243
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186662

HĐND thành phố

Một số điểm mới về bảo hiểm y tế và trả lời kiến nghị của cử tri
 

Nhân kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, BHXH thành phố xin được trình bày một số điểm mới cơ bản của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và thay mặt lãnh đạo ngành xin được trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương - Phó Giám đốc BHXH thành phố Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp 16 HĐND TP Cần Thơ ngày 09/7/2015

I. Những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu và cử tri!

Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. So với Luật BHYT trước đây, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT lần này có một số điểm quan trọng mang tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và tính bền vững của quỹ BHYT nhằm để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Cụ thể như sau:

- Một là, sắp xếp 25 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng: Nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng (cán bộ, công chức, viên chức…); nhóm do tổ chức BHXH đóng (hưu trí, mất sức…); nhóm do ngân sách nhà nước đóng (trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi, người nghèo…); nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh, sinh viên, cận nghèo…) và nhóm do cá nhân tự đóng (đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình)

Hai là, quy định bắt buộc tham gia BHYT: Đây là hình thức bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận và cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Ba là, quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi bằng 70%, 60%, 50% và từ thành viên thứ năm chỉ đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. (thay vì trước đây người thứ 2,3,4 trở đi đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi mức đóng bằng 60% của người thứ nhất). Quy định này sẽ khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, hạn chế tình trạng người ốm mới tham gia BHYT, bảo đảm sự chia sẻ giữa người khỏe và người ốm ngay trong hộ gia đình.

Bốn là, mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng BHYT: Việc sửa đổi, bổ sung lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh (KCB), tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách, cụ thể:

- Bãi bỏ quy định cùng chi trả 5% đối với người nghèo, bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số đang sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn (thay vì trước đây các đối tượng này phải cùng chi trả là 5% khi đi KCB nếu chi phí KCB cao hơn 15% mức lương cơ sở);

- Giảm mức cùng chi trả từ 20% xuống còn 5% đối với thân nhân khác của người có công và người thuộc hộ cận nghèo (thay vì trước đây đối tượng này phải cùng chi trả là 20% khi đi KCB nếu chi phí KCB cao hơn 15% mức lương cơ sở);

- Bãi bỏ việc xác nhận thời gian tham gia BHYT để được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, sử dụng thuốc đặc trị ung thư ngoài danh mục của Bộ Y tế (thay vì trước đây quy định người tham gia BHYT phải có thời gian tham gia BHYT 6 tháng trở lên mới được sử dụng DVKT cao, 3 năm mới được sử dụng thuốc đặc trị ung thư ngoài danh mục của Bộ y tế);- Đối với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi chưa đến ngày nhập học thì thẻ BHYT sẽ được cấp cho trẻ cho đến ngày 30/9 của năm đó (thay vì quy định trước đây chỉ được cấp thẻ BHYT kể từ ngày sinh cho đến khi trẻ đủ 72 tháng tuổi, ảnh hưởng đến một số trẻ em dưới 6 tuổi chưa đến ngày nhập học thì thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng phải tham gia BHYT tự nguyện)

- Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong quy định khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm trở lên và từ năm thứ 6, mỗi năm có số tiền cùng chi trả từ đủ 6 tháng lương cơ sở (trừ cùng chi trả chi phí vượt tuyến, trái tuyến) thì người bệnh BHYT được miễn cùng chi trả chi phí tiếp theo trong năm đó;

- Bãi bỏ KCB trái tuyến vượt tuyến đối với ngoại trú tại bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh nhưng tăng mức hưởng KCB trái tuyến, vượt tuyến đối với điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% (thay vì trước đây chỉ được hưởng 30%), tuyến tỉnh 60% (thay vì trước đây chỉ được hưởng 50%)

Năm là, từ ngày 01/01/2016 sẽ mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh cụ thể: người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định Luật BHYT, vẫn được xem là đúng tuyến.

- Từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Sáu là, được lựa chọn phương thức đóng BHYT 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng (thay vì trước đây chỉ có phương thức đóng 6 tháng, 12 tháng).

Bảy là, đối với trường hợp tham gia BHYT gián đoạn không liên tục dưới 3 tháng trong năm tài chính thì vẫn được tính là thời gian tham gia liên tục (thay vì trước đây phải sau 30 ngày)

Kính thưa các đ/c, quý đại biểu và cử tri!

Do thời gian cho phép có giới hạn nên BHXH TP xin được báo cáo một số nội dung cơ bản liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

Đi vào phần nội dung thứ hai, trước hết Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ xin chân thành cám ơn sự quan tâm của quý cử tri đối với quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu và căn cứ vào quy định hiện hành, BHXH xin được trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

II. Những nội dung phản ánh của cử tri về thực hiện BHYT: 

1. Đối với việc tham gia BHYT theo hộ gia đình:

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, hộ gia đình được xem là một nhóm đối tượng tham gia BHYT. Cụ thể, toàn bộ thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của hộ gia đình phải tham gia BHYT. Khác với quy định của Luật BHYT trước đây là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện và khi tham gia thì được lựa chọn mà chủ yếu là những người ốm đau, bệnh tật hoặc có nguy cơ mắc bệnh mới tham gia BHYT.

Do đó, để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho đối tượng hộ gia đình dễ dàng tiếp cận với chính sách BHYT. Sau khi có sự thống nhất của Bộ Y tế (tại Công văn số 933/BYT-BH), BHXH VN đã ban hành công văn hướng dẫn (Công văn số 777/BHXH-BT) tháo gỡ khó khăn cho đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, cụ thể:

- Đối với những trường hợp đã tham gia BHYT năm 2014, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó, không bắt buộc phải tham gia hết hộ và chỉ được thực hiện lộ trình đến 31/12/2015; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Nếu lựa chọn phương thức đóng BHYT 3 tháng, 6 tháng cùng với việc giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi sẽ giúp cho người dân đủ điều kiện để tham gia. Ví dụ:

+ Người thứ 1 đóng với số tiền là 155.250 đồng (4,5% x 1.150.000đ x 3 tháng)

+ Người thứ 2 đóng với số tiền là 108.675đ (155.25 đ x 70%)

+ Người thứ 3 đóng với số tiền là 93.150đ (155.250đ x 60%)         

+ Người thứ 4 đóng với số tiền là 77.625đ (155.250đ x 50%)         

+ Người thứ 5 đóng với số tiền là 62.088đ (155.250đ x 40%) 

2. Đối với thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình:

Theo quy định hiện nay, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình khi tham gia BHYT chỉ cần kê khai những thành viên trong hộ gia đình theo mẫu quy định và có chính quyền địa phương xác nhận, không bắt buộc phải photo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thẻ BHYT của những người trong hộ đã có thẻ BHYT… hoặc xác nhận những trường hợp tạm vắng như trước đây.

3. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

Theo quy định tại Thông tư số 37 của Bộ Y tế, người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB ban đầu tại các Trạm Y tê xã, phường, Bệnh viện đa khoa quận, huyện và tương đương. Trừ một số đối tượng được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương; ví dụ như đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, đối tượng ban bảo vệ sức khỏe thành ủy quản lý, trẻ em dưới 6 tuổi…

Hiện nay, số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đã vượt số thẻ phân bổ của Sở Y tế năm 2015. Do đó, vấn đề này BHXH TP xin tiếp thu và sẽ báo cáo Sở Y tế thành phố để phối hợp giải quyết.

4. Về xử lý nợ đọng BHXH, BHYT:

- Đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên, cơ quan BHXH sẽ liên hệ trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, đối chiếu thu nộp và lập Biên bản đối chiếu thu nộp (mẫu C05-TS). Sau đó, gửi văn bản đôn đốc đơn vị, đồng thời báo cáo Tổ thu nợ của thành phố và quận huyện.

- Trường hợp đã gửi văn bản đôn đốc nhưng đơn vị vẫn không đóng thì cơ quan BHXH báo cáo UBND cùng cấp và cơ quan Thanh tra Nhà nước, thanh tra lao động trên địa bàn để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lập hồ sơ khởi kiện đơn vị ra tòa án. Tính đến nay đã khởi kiện trên 70 doanh nghiệp nợ đọng.

5. Về cấp lại thẻ BHYT:

Theo quy định đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hư hỏng thì sẽ được cấp lại thẻ trong vòng 7 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo ý kiến của cử tri về sai thông tin trên thẻ cũng như đến 02 tháng sau người dân mới nhận được thẻ BHYT, về vấn đề này BHXH thành phố xin ghi nhận và sẽ phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng rà soát lại danh sách trước khi chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH để in thẻ nhắm tránh sai sót và sẽ kiểm tra cụ thể những trường hợp cấp trễ để xử lý theo quy định.

Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu và cử tri!

Trên đây là một số điểm mới cơ bản của Luật BHYT sửa đổi và một số giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố Cần Thơ. BHXH thành phố xin được báo cáo đến chủ tọa kỳ họp, quý đại biểu và quý cử tri. Xin chân thành tiếp thu và cám ơn sự quan tâm của quý cử tri về chính sách BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

Trong thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ được giao, BHXH thành phố sẽ tăng cường phối hợp nhiều hơn nữa với các ngành có liên quan, đặc biệt là phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và kiến nghị đề xuất kịp thời những kiến nghị của quý cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để được điều chỉnh, sửa đổi kịp thời những khó khăn vướng mắc cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cuối cùng, xin kính chúc chủ tọa kỳ họp, quý đại biểu và quý cử tri vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

VT

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ