Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online362
số người truy cậpHôm nay249
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186668

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về Tình hình thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2014 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 760/SNV-XDCQĐP ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ xin báo cáo việc thực hiện công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

- Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy (Đảng đoàn HĐND thành phố, Đảng ủy Văn phòng) và lãnh đạo cơ quan nhằm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận tuyên truyền phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, dân tộc - tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chỉ đạo học tập thực hiện cuộc vận động học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan nắm thực hiện.

- Tuyên truyền phổ biến những điểm mới trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đến cán bộ, công chức cơ quan.

b) Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện công tác dân vận

Hàng năm bên cạnh việc báo cáo tổng kết công tác dân vận, Văn phòng còn đề ra phương hướng công tác dân vận trong năm tiếp theo và căn cứ theo kế hoạch đó tổ tổ chức thực hiện công tác dân vận kết hợp với các cuộc sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức nhân các ngày kỷ niệm ngày lễ lớn ngày truyền thống  trong năm và phổ biến kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan nhiều văn bản quan trọng khác liên quan đến công tác dân vận.

c) Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đưa công tác xây dựng hoạt động có nề nếp các văn bản. Hầu hết các văn bản ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật do cơ quan có thẩm quyến cấp trên quy định và phù hợp với với đặc điểm, tình hình thực tế.

- Cơ quan đã hoàn chỉnh và ban hành chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống văn bản, quy trình Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gồm 14 quy trình nghiệp vụ trong hoạt động của Thường trực HĐND và Văn phòng.

- Hiện nay cơ quan đang vận hành trang Thông tin điện tử nên tất cả các văn bản ban hành đều được công khai đăng tải trên trang thông tin Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố để mọi người có thể tra cứu được dễ dàng.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là việc hoàn chỉnh trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND là kênh thông tin quan trọng để mọi người dân có thể phản ánh trực tiếp với các đại biểu.

- Thường xuyên tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân và các tổ chức có liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn công dân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chuyển đơn thư đến các cơ quan hữu quan xử lý.

- Nghiên cứu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ yếu là các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài; nghiên cứu phân loại, xử lý ý kiến cử tri (tổ chức, công dân).

d) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức

- Lãnh đạo Văn phòng luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia góp ý các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, góp ý các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; góp ý xây dựng nội quy, quy chế Văn phòng, các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; kế hoạch chương trình công tác của Văn phòng bằng nhiều hình thức như: đóng góp trực tiếp tại các cuộc họp, Hội nghị, qua văn bản.

đ) Công tác phối hợp với các các đoàn thể nhân dân trong thực hiện công tác dân vận

- Duy trì thường xuyên hợp lệ giao ban hàng tuần giữa lãnh đạo Văn phòng với lãnh đạo các Phòng trực thuộc nhằm kiểm điểm công việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời, triển khai nội dung công tác mới, kết hợp triển khai các văn bản liên quan.

- Luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như tham gia tốt các mặt công tác và các phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động.

Nhìn chung, việc thực hiện công tác dân vận của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố trong thời gian qua được cấp ủy Đảng, lãnh đạo Văn phòng quan tâm chỉ đạo kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan dân cử. Năng lực tham mưu phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng trong công tác tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân, khẳng định vai trò đại diện nhân dân của đại biểu dân cử và là cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của người dân vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Hình thức tuyên truyền, quán triệt các văn bản nói chung về công tác dân vận nói riêng chủ yếu bằng phương pháp thuyết trình, chưa có nhiều diễn giải minh họa tăng sức thu hút người nghe. Chưa tổ chức được các buổi sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận cơ sở nói riêng mà đa phần lồng ghép với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn của cơ quan.

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỚI GIAN TỚI

Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Tiếp tục vận động phổ biến tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, công chức hiểu và nghiêm túc thực hiện.

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong việc học tập, quán triệt các chỉ thị của Trung ương trong cán bộ, công chức về thực hiện dân chủ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tăng cường vai trò tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác dân vận

- Tham mưu cấp ủy Đảng, lãnh đạo Văn phòng kịp thời ban hành các quy định, chính sách có liên quan phù hợp với Hiến pháp mới và các quy định của pháp luật.

- Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục từ trong nội bộ cơ quan đến các tầng lớp nhân dân, tổ chức tuyên truyền và tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn kết với các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Về cơ chế phối hợp với các đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận

 Duy trì họp giao ban định kỳ trong lãnh đạo Văn phòng; tự phê bình và phê bình xoay vòng trong đảng viên. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Về cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở

- Duy trì và cải tiến hiệu quả các quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan; tiếp tục hoàn thiện trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; vận hành trang hồ sơ công việc một cách hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phong cách, lề lối làm việc trách nhiệm, hiệu quả, mang tính khoa học và thực tiễn cao; chung tay góp sức phát huy tối đa nội lực nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Về thực hiện quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã có nhiều cố gắng trong công tác quán triệt, tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ theo Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt việc công khai được các nội dung theo quy định cho cán bộ, công chức biết, nhất là vấn đề kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, nâng lương, khen thưởng. Lãnh đạo Văn phòng quan tâm thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, người lao động để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo nhằm khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

Trong thời gian tới cơ quan sẽ chú trọng hơn nữa về công tác dân vận, cử cán bộ, công chức đi dự các buổi tập huấn công tác dân vận nhằm nâng cao về trình độ và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân.

Về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phân công, bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác tiếp dân tại trụ sở cơ quan hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời cử 01 công chức phụ trách, trực tiếp công dân cùng tổ tiếp dân tại phòng tiếp dân của UBND thành phố.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, công chức tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, công chức. Qua đó Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Bên cạnh đó Lãnh đạo Văn phòng quan tâm thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo cấp ủy với từng Chi bộ, Công đoàn cơ quan trong thực hiện công tác dân vận.

- Nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện công tác dân vận, thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận trong hoạt động của cơ quan.

- Gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị và công tác cải cách thủ tục hành chính với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

                                                                                                              Hoàng Đệ

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ