Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online331
số người truy cậpHôm nay134
số người truy cậpHôm qua1669
số người truy cậpTất cả2710375

Đảng, đoàn thể

Một số nét cơ bản về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Thực hiện theo sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan; tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 và chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên; Theo chương trình hoạt động năm 2014, Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã đạt được một số hoạt động như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Công tác tuyên truyền giáo dục

- Công đoàn thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức cấp trên, của Đảng ủy lãnh đạo cơ quan. Thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Kết luận tại các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng và văn bản pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2014; kịp thời cập nhật tình hình và giới thiệu các sự kiện, tổ chức các hoạt động trong thời gian diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm truyền thống, ngày Tết cổ truyền của dân tộc trong các đoàn thể. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ:  3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 19/5, 28/7, 02/9, 22/12, ...

- Trong năm 2014, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức là đảng viên viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2014 phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Công tác chuyên môn

Văn phòng luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp vì vậy từng CBCC luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt các mặt chuyên môn, như:

- Phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức lấy ý kiến đóng góp 35 dự thảo luật; tổ chức 68 cuộc tiếp xúc cử tri (gồm: 59 cuộc tiếp xúc định kỳ trước, sau kỳ họp Quốc hội; 04 cuộc tiếp xúc cử tri nơi làm việc; 03 cuộc tiếp xúc theo đối tượng cử tri; 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề và 01 cuộc tiếp xúc cử tri nơi cư trú), với hơn 12.220 lượt cử tri tham dự và trên 531 lượt cử tri đóng góp ý kiến.

- Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012; việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với Cách mạng. Tổ chức giám sát 05 trường hợp phục vụ cho việc xử lý, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Song song đó, phục vụ Đoàn ĐBQH tham gia 09 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tổ chức tại địa phương. Ngay sau khi kết thúc mỗi đợt giám sát, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan (kể cả ở Trung ương và địa phương) xem xét, giải quyết theo quy định.

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND chuẩn bị và tổ chức tốt 05 kỳ họp HĐND thành phố, trong đó, có 02 kỳ họp thường lệ (gồm kỳ họp thứ 12 và 14) và 03 kỳ họp bất thường (gồm kỳ họp thứ 10, 11 và 13), thông qua tất cả 46 nghị quyết, gồm 21 nghị quyết quy phạm pháp luật và 25 nghị quyết cá biệt. Đặc biệt, năm 2014, Văn phòng đã tham mưu HĐND thành phố ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Riêng tại kỳ họp cuối năm 2014, tham mưu HĐND thành phố thực hiện tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố đều tổ chức đường dây điện thoại trực tiếp để ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và phối hợp các Ban của HĐND tổ chức 32 đợt giám sát, khảo sát trực tiếp tại 115 cơ quan, đơn vị, trong đó có 01 cuộc giám sát bằng hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Thường trực HĐND thành phố và 09 quận, huyện về việc thực hiện các ý kiến của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

- Bên cạnh đó, phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố, theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện “lời hứa” của các sở, ngành có liên quan tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố. Với sự tập trung chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đến nay, UBND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đều thực hiện đầy đủ việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND thành phố.

- Tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013 của HĐND các cấp, tổng kết và khen thưởng việc thực hiện Đề án 01và tổng kết Chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” và Chuyên đề “Với cử tri thành phố” năm 2013; tổ chức hội nghị giao ban quý với Thường trực HĐND quận, huyện và sơ kết hoạt động Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, ...

Công tác thi đua, chăm lo đời sống, hoạt động xã hội và học tập

Thi đua:

Công đoàn tổ chức các nội dung thi đua động viên CBCC hăng hái làm việc và xây dựng mối đoàn kết tốt trong cơ quan, kết quả 100% CBCC hưởng ứng thi đua, cụ thể như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 35 (76,09%);

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 10 (21,74%);

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 01 (2,17%);

- Giấy khen: 08 đoàn viên được khen thưởng cấp cơ sở, 10 đoàn viên được khen cao (trong đó 05 công đoàn viên nữ được đề nghị danh hiệu “Hai giỏi”, 05 đoàn viên được đề nghị tặng giấy khen của Công đoàn viên chức).

- Công đoàn tổ chức các nội dung thi đua động viên CBCC hăng hái làm việc và xây dựng mối đoàn kết tốt trong cơ quan, kết quả 100% CBCC hưởng ứng thi đua, cụ thể như sau:

+ Công đoàn đăng ký sớm các danh hiệu “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” năm 2014;

+ Đăng ký với Công an thành phố “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự” năm 2014;

+ Xây dựng tốt phong trào văn hóa, văn nghệ lồng ghép vào các hội nghị tạo không khí vui tươi tái tạo sức lao động phục vụ công tác chuyên môn.

Chăm lo đời sống:

- Công tác chăm lo đời sống luôn được quan tâm, BCH Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBCC, như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, tổ chức tặng quà bằng tiền, hiện vật nhân các ngày lễ, Tết; thăm hỏi gia đình CBCC khi ốm đau, gặp khó khăn. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tiếp tục duy trì Quỹ góp vốn xoay vòng theo đợt, mỗi đợt nhận được 2.800.000 đồng/người/tháng, góp phần hỗ trợ lúc khó khăn cho CBCC, đoàn viên, hội viên.

Hoạt động xã hội:

- Ban chấp hành Công đoàn phát động trong toàn thể đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: tổ chức thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ, gia đình đoàn viên nghèo (tổng cộng 07 phần quà, trị giá 700.000 đồng/phần, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố); góp tiền ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng và tháng hành động vì trẻ em 60.000 đồng/người với tổng số tiền là 2.580.000 đồng; ủng hộ 01 ngày lương cho quỹ “Ngày vì người nghèo” với số tiền là 4.050.000 đồng; tổ chức tặng quà cho cán bộ, công chức gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); họp mặt, ôn truyền thống và tặng quà cho nữ cán bộ, công chức cơ quan nhân ngày 08/3, 20/10; Hội thao giao lưu văn nghệ Công đoàn cơ sở Cụm 4 Chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5; Hội thao giao lưu Văn hóa - Thể thao ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố năm 2014 tại quận Ô Môn. Ngoài ra, còn tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên Công đoàn Văn phòng đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Bình; tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu năm 2014 nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014, Công đoàn viên cơ quan (cán bộ lãnh đạo dân cử) đã vận động cho học sinh nghèo trên địa bàn và con của CBCC cơ quan với số lượng 30.000 quyển tập và 10 xe đạp; vận động nhà tài trợ ủng hộ tiền để xây 02 căn nhà cho hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh với số tiền 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng).

- Theo sự phân công của UBND thành phố, Văn phòng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan tổ chức thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp lễ và hàng tháng vận động cán bộ, công chức cơ quan đóng góp quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng theo kế hoạch. Qua đó, Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn Văn phòng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng - Phan Thị Hai (ngụ tại quận Ninh Kiều). Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2014, Công đoàn viên cơ quan đã quyên góp ủng hộ mẹ Phan Thị Hai với tổng số tiền là 2.869.000 đồng.

- Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố họp bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2014 đề nghị về Công đoàn cấp trên theo quy định; cử 04 đoàn viên tham gia các lớp cảm tình đảng năm 2014 do Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng tổ chức.

Học tập:

Phong trào học tập học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Trong năm 2014, cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai Nghị định số 36/NĐ-CP về vị trí việc làm và ngạch công chức; đăng ký cho 07 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2, 3, 4, 5; 01 cán bộ, công chức tham gia lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 02 cán bộ, công chức tham dự lớp chuyển đổi chuyên viên cao cấp; 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác xây dựng đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; 03 cán bộ, công chức học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung; 03 cán bộ, công chức học lớp trung cấp chính trị hành chính; 02 cán bộ, công chức đang làm đề cương nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ngoài ra, Văn phòng còn thường xuyên cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn và bồi dưỡng một số nghiệp vụ do các Sở, ngành phối hợp tổ chức.

Công tác nữ công

Công tác nữ công có nhiều hoạt động tích cực, tham gia tốt các phong trào công đoàn tổ chức, chấp hành tốt các quy định của cơ quan, góp phần vào kết quả họat động chung, như sau:

- Tổ chức cho 100% nữ đoàn viên đăng ký danh hiệu “Hai giỏi” (16/16 nữ CBCC) và đăng ký “Hai giỏi” ở cấp thành phố. Ban nữ công thường xuyên nhắc nhở, động viên nữ đoàn viên thực hiện tốt nội dung đăng ký; gặp gỡ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.

-  Tổ chức cho các cháu thiếu nhi là con, em của CBCC trong cơ quan vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 (phát quà mỗi cháu là 20 quyển tập và 300.000 đồng) và dịp Tết Trung thu (phát quà, lồng đèn kèm theo số tiền 300.000 đồng cho mỗi cháu).

Công tác tổ chức, kiểm tra

Tổ chức:

- Hiện cơ quan có 46 đoàn viên; tập thể đoàn viên Công đoàn đều thực hiện đúng Quy chế, kế hoạch của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng từ đầu năm trên tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt các mặt hoạt động; quy chế phối hợp với các cơ quan, Hội cựu chiến binh, BCH Chi đoàn cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

  - Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của cơ quan.

Kiểm tra:

Thực hiện công khai tài chính của công đoàn và tài chính của cơ quan theo Quy chế dân chủ; triển khai Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện tốt.

Tài chính

Thực hiện đúng các quy định về tài chính, thu chi rõ ràng, công khai. Công tác thu đoàn phí được thu vào đầu tháng, 100% đoàn viên đóng đoàn phí đầy đủ.

Công tác phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn

Thủ trưởng cơ quan điều hành công tác theo kế hoạch tuần, tháng, quý… và công tác đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, với trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức các cuộc họp lệ tuần, tháng đều có kiểm điểm công việc đã làm được, chưa làm được, đồng thời triển khai nội dung công tác tới, kết hợp triển khai các văn bản có liên quan; Tham dự các hội nghị do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành, đoàn thể tổ chức để nắm tình hình và kịp thời phổ biến lại CBCC cơ quan.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBCC được lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo Văn phòng và BCH Công đoàn phối hợp thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với CBCC như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho CBCC và các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu nhân các ngày Lễ, Tết, khi ốm đau, ...

- Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của BCH Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân cơ quan. Hàng quý, 6 tháng Thủ trưởng cơ quan cùng BCH Công đoàn chỉ đạo kế toán thực hiện công khai tài chính để xác định thu nhập tăng thêm hằng quý nhằm có sự thống nhất chung, có tinh thần trách nhiệm trong chi tiêu, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng thu nhập cho CBCC.

- Hàng quý, Thủ trưởng cơ quan đều có báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; giữa năm có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá lại những việc đã làm được, chưa làm được để làm cơ sở điều chỉnh thực hiện tốt hơn trong những tháng còn lại của năm, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Hội nghị CBCC đề ra.

- BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời biểu dương, động viên những đóng góp tích cực, cũng như kịp thời uốn nắn, nhắc nhở đoàn viên có tư tưởng chưa nhất quán trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công tác hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan luôn được quan tâm, Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn có sự phối hợp và tạo mọi điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong năm, không xảy ra sự việc nào nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan và tất cả các CBCC không vi phạm pháp luật.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

- Phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố; các hoạt động của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2015;

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác, đặc điểm của cơ quan;

- Phấn đấu 100% CBCC được học tập các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và các cuộc sinh hoạt chính trị khác với nhiều hình thức sinh động; thực hiện tốt văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của CBCC;

-  Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên tổ chức, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra;

- Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kết hợp với Quy chế dân chủ góp phần nâng cao đời sống CBCC từ nguồn tiết kiệm chi hành chính;

- Quan tâm công tác nữ công, đảm bảo quyền lợi cho nữ CBCC;

- Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có chiều sâu; Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công giúp Ban chấp hành Công đoàn hoạt động đều tay, nhịp nhàng. Triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động Công đoàn đến từng Tổ trưởng Tổ Công đoàn để có ý kiến thống nhất và cùng tổ chức thực hiện tốt;

 - Quản lý và sử dụng tài chính Công đoàn đúng quy định, đảm bảo cân đối thu - chi, đảm bảo công khai minh bạch và đạt hiệu quả;

- Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuối năm 2015 phấn đấu đạt “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”, “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

                                                                                                Văn Thương

 

 

 

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ