Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online362
số người truy cậpHôm nay251
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186670

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Căn cứ chương trình hoạt động năm, thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, trong năm 2014, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) đã thực hiện các mặt công tác đạt kết quả như sau:

Hoạt động phục vụ Đoàn ĐBQH

- Hoạt động tiếp xúc cử tri:

Văn phòng đã phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức lấy ý kiến đóng góp 35 dự thảo luật; tổ chức 68 cuộc tiếp xúc cử tri (gồm: 59 cuộc tiếp xúc định kỳ trước, sau kỳ họp Quốc hội; 04 cuộc tiếp xúc cử tri nơi làm việc; 03 cuộc tiếp xúc theo đối tượng cử tri; 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề và 01 cuộc tiếp xúc cử tri nơi cư trú), với hơn 12.220 lượt cử tri tham dự và trên 531 lượt cử tri đóng góp ý kiến. Sau các cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri, kịp thời tham mưu lãnh đạo có báo cáo tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của thành phố.

- Hoạt động giám sát:

Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012; việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với Cách mạng. Tổ chức giám sát 05 trường hợp phục vụ cho việc xử lý, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Song song đó, phục vụ Đoàn ĐBQH tham gia 09 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tổ chức tại địa phương. Ngay sau khi kết thúc mỗi đợt giám sát, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan (kể cả ở Trung ương và địa phương) xem xét, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH đề xuất các dự án luật cần ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015. Ngoài ra, phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 14 cuộc giám sát khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Hoạt động xây dựng luật:

Tổ chức 33 hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật: Luật xây dựng; Luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đầu tư công; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Căn cước công dân; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); một cuộc Hội nghị đóng góp dự thảo “Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn”. Kết thúc mỗi cuộc Hội nghị đều tham mưu, giúp lãnh đạo Đoàn ĐBQH tổng hợp báo cáo gửi về Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo quy định.

- Hoạt động khác:

Bên cạnh các hoạt động trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố còn thực hiện một số công việc khác phục vụ Đoàn ĐBQH như:

+ Chuẩn bị hậu cần, cử chuyên viên, phóng viên trực tiếp tham gia và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ ĐBQH thành phố tham dự kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại Hà Nội.

+ Phục vụ Đoàn ĐBQH họp trực tuyến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công Thương tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; họp với Ủy ban kinh tế của Quốc hội tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, …

        Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thành phố

- Về công tác giám sát:

+ Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND thành phố thực hiện 04 đợt giám sát đối với 27 đơn vị. Nội dung tập trung chủ yếu về: Việc thực hiện kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND thành phố và lời hứa của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước địa phương (tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Thường trực HĐND thành phố và 09 quận, huyện); tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 04 tháng đầu năm 2014, các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố các năm qua và kết quả thực hiện chủ đề năm 2014 về “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, ...

+ Phối hợp Ban kinh tế và ngân sách tổ chức 06 đợt giám sát, với 28 đơn vị, làm việc với các đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố, Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, … ; trong đó, có giám sát thông qua gửi báo cáo của UBND 09 quận, huyện. Nội dung giám sát tập trung về các vấn đề như: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của HĐND thành phố về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; thông qua đề án “Khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố; công tác quyết toán công trình hoàn thành đối với các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố; Kết quả thực hiện một số kiến nghị sau giám sát Quý I năm 2012 của Ban kinh tế và ngân sách liên quan đến việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, quản lý, vận hành nhà Chung cư và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu HĐND thành phố qua các kỳ họp HĐND liên quan đến đầu tư xây dựng lại chung cư Ngô Hữu Hạnh; Việc phân bổ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009, Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ. Ngoài ra, Ban kinh tế và ngân sách còn phối hợp với Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức khảo sát, tái giám sát kết quả thực hiện kiến nghị giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ở Khu dân cư Phú An (Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 - Chi nhánh Cần Thơ chủ đầu tư).

+ Phục vụ Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố tổ chức thực hiện 27 cuộc giám sát, khảo sát; trong đó, có 18 cuộc giám sát, 07 cuộc khảo sát, làm việc trực tiếp với 58 đơn vị; 02 cuộc giám sát qua văn bản với 20 đơn vị về các nội dung như: giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản dành cho y tế năm 2014; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến ngành  Lao động - Thương binh và xã hội; tính hiệu quả ứng dụng thực tế của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố làm chủ đầu tư ứng dụng trên địa bàn thành phố; phản ánh của cử tri phường Hưng Lợi về việc phát vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên và giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phát vay trên địa bàn quận Ninh Kiều; công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và triển khai áp dụng mức thu viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố; việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; ... Khảo sát về các nội dung như: tình trạng học sinh bỏ học và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học (năm học 2012 - 2013) của các trường trên địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn thành phố; việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015; ...

+ Phối hợp với Ban pháp chế của HĐND thành phố tổ chức 14 cuộc giám sát đối với 28 đơn vị về các nội dung như: Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp khu vực; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự; cải cách thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; kết quả thực hiện chính sách thu hút, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; việc chấp hành pháp luật về công tác tuyển sinh quân sự, chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014; quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển; mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù; việc chấp hành pháp luật về thực hiện biên chế công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp năm 2014.

- Công tác chuẩn bị kỳ họp:

+ Phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức tốt kỳ họp thường lệ thứ 12 và kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm); 03 kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 10, 11 và 13) của HĐND thành phố về công tác tổ chức nhân sự.

+ Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 và thứ 14 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban của HĐND và một số sở, ngành hữu quan của thành phố tổ chức cuộc họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung, đồng thời, ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố. Tham mưu xây dựng kế hoạch và phục vụ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu chuẩn bị kỳ họp; làm việc với các cơ quan hữu quan của thành phố đề nghị báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố.

+ Tham mưu Thường trực HĐND thành phố không ngừng nâng cao chất lượng kỳ họp thông qua việc: xây dựng kịp thời kế hoạch họp Tổ đại biểu và tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND thành phố; thiết lập đường dây nóng tại các kỳ họp để trực tiếp ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và theo dõi chặt chẽ việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng, qua đó đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Tham gia xây dựng các báo cáo thẩm tra của các Ban trình tại kỳ họp mang tính phản biện cao, có phân tích, so sánh đối chiếu để làm rõ vấn đề, giúp đại biểu có cơ sở xem xét, quyết định.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri:

+ Phục vụ đại biểu HĐND tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố với hơn 10.300 lượt cử tri tham dự, ghi nhận hơn 1.440 ý kiến phát biểu của cử tri về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Trước kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố, Văn phòng tiếp tục phục vụ các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố; qua kết quả báo cáo tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND thành phố, có hơn 5.300 lượt cử tri tham dự, ghi nhận hơn 1.000 ý kiến phát biểu của cử tri. Ngoài ra, Văn phòng luôn theo dõi chặt chẽ việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện “lời hứa” của các sở, ngành có liên quan tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố. Với sự tập trung chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đến nay, UBND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đều thực hiện đầy đủ việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.

- Hoạt động khác:

Ngoài các hoạt động nêu trên, Văn phòng cũng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt các hoạt động sau:

+ Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, đề xuất cho ý kiến giải quyết các công việc phát sinh giữa 02 kỳ họp trong quá trình điều hành kinh tế - xã hội của thành phố.

+ Phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố; Hội nghị giao ban quý I, sơ kết 06 tháng và quý III năm 2014 với Thường trực HĐND 9 quận, huyện; Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án số 01 giữa năm 2014; tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 21 tại tỉnh Sóc Trăng; lần thứ 22 tại tỉnh Tiền Giang. Phục vụ thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức tại tỉnh Bình Dương; Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch của đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang; tham gia Đoàn khảo sát về công tác quản lý nhà nước về du lịch tại các tỉnh, thành miền Trung do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức.

+ Phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết như: Hội nghị tổng kết chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” và Chuyên đề “Với cử tri thành phố” năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014; sơ kết hoạt động năm 2013 của HĐND các cấp và sơ kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 - 2015” năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014; kết quả khảo sát về kinh phí thực hiện Đề án số 01 và việc thực hiện Nghị quyết số 16 của HĐND thành phố; sơ kết hoạt động Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

+ Tham mưu Thường trực HĐND thành phố thành lập Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 và các Nghị quyết chuyên đề các năm; Báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, kiến nghị của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, kết quả cụ thể như sau:

Trong năm, Văn phòng tiếp 135 lượt công dân, trong đó 129 lượt cá nhân, 06 lượt tập thể; tiếp nhận tổng số 235 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề về đất đai, khiếu nại bồi thường thiệt hại, tái định cư, tố cáo các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đề nghị cấp nền tái định cư đúng diện tích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, khiếu nại việc thực hiện thi hành quyết định và công văn của cơ quan có thẩm quyền ban hành, … Qua nghiên cứu, xem xét, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo có văn bản hướng dẫn 50 trường hợp, giám sát 01 vụ việc (Ban pháp chế giám sát vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tình, ngụ tại quận Ninh Kiều), trả lời đơn cho 06 đương sự, lưu giữ 80 đơn và chuyển 98 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoạt động Hành chính - Tổ chức - Quản trị

- Công tác Hành chính:

+ Tiếp nhận tổng cộng 3.454 văn bản đến, trong đó Trung ương là 461, địa phương 2.993 văn bản các loại; phát hành tổng cộng 1.447 văn bản, trong đó của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố: 819; Đảng đoàn HĐND - Đảng bộ - Đoàn thể, Văn phòng: 628.

+ Tham mưu lãnh đạo Văn phòng xây dựng các kế hoạch: Cải cách hành chính năm 2014; cơ quan an toàn an ninh trật tự; phát động thi đua năm 2014; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 … , gửi về các cơ quan hữu quan theo quy định; góp ý kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

+ Tham mưu lãnh đạo Văn phòng xây dựng Quy chế phối hợp trong tổ chức hoạt động giữa Văn phòng và các Ban của HĐND thành phố; ra quyết định thành lập Tổ xác định giá trị tài liệu và tiêu hủy tài liệu đối với những tài liệu hết giá trị theo quy định hiện hành và ra quyết định điều chuyển các chuyên viên về phục vụ chuyên trách cho các Ban của HĐND thành phố.

+ Ban hành Bộ quy trình mới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thường xuyên cập nhật tin bài lên trang thông tin điện tử của cơ quan; vận hành tốt phần mềm hồ sơ công việc tại Văn phòng.

+ Hoàn thành thủ tục đề nghị khen thưởng cấp thành phố và khen cao cho tập thể và cá nhân cán bộ, công chức gửi về Ban thi đua khen thưởng thành phố.

+ Phối hợp với Sở Ngoại vụ làm thủ tục cho các đồng chí lãnh đạo đi công tác nước ngoài; đăng ký làm lại thẻ công chức cho các cán bộ, công chức có sự biến động về chức vụ, ngạch lương, cán bộ, công chức mới chuyển đến.

- Công tác Tổ chức:

+ Thường xuyên cập nhật các biến động để bổ sung hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức đưa vào hồ sơ cá nhân lưu trữ theo quy định; tiến hành kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 cho các chức danh từ Trưởng, Phó trưởng phòng trở lên, kế toán và thủ quỹ cơ quan.

+ Lập thủ tục tiếp nhận 01 cán bộ, công chức từ Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ về làm việc tại Ban pháp chế; 01 công chức vào làm việc tại phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

+ Cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai Nghị định số 36/NĐ-CP về vị trí việc làm và ngạch công chức; xây dựng kế hoạch và Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Cần Thơ.

+ Phối hợp với PC65 Công an thành phố xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; tham mưu Ban Chỉ huy quân sự cơ quan thành lập lại Đội tự vệ cơ quan báo về Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều.

+ Lập danh sách đăng ký và cử 07 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, 3, 4, 5 năm 2014; 01 cán bộ, công chức tham gia lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 01 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn công tác xây dựng Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; 03 cán bộ, công chức tham gia học lớp cao cấp chính trị hành chính; 03 cán bộ, công chức học lớp trung cấp chính trị hành chính.

+ Tham mưu Đảng đoàn HĐND thành phố họp rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2014 - 2015 và 2015 - 2020 gửi về Ban tổ chức Thành ủy.

+ Thực hiện các Báo cáo như tình hình thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ chuyên trách; tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 và tình hình sử dụng biên chế năm 2014 và kế hoạch biên chế hành chính năm 2015; Báo cáo thống kê công chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tổng kết xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự năm 2014 gởi về các Sở, ngành theo yêu cầu.

+ Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

+ Tiến hành đánh giá công chức và khen thưởng 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2014; lập thủ tục nâng bậc lương thường xuyên cho 06 cán bộ, công chức và nâng bậc lương trước hạn cho 05 cán bộ, công chức; bổ nhiệm lại cho 01 cán bộ, công chức giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác HĐND và kế toán trưởng của Văn phòng. Đề nghị Sở nội vụ thành phố chuyển ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch chuyên viên cho 01 cán bộ, công chức đã đạt kỳ thi chuyển ngạch năm 2014 và có đề nghị nâng lương thường xuyên cho một Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

- Công tác Quản trị:

+ Phục vụ lãnh đạo tiếp tổng cộng trên 21 đoàn khách đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tại cơ quan. Phân công cán bộ, công chức trực tự vệ cơ quan trong các dịp Tết, nghỉ lễ đảm bảo an toàn tuyệt đối; quy định về chế độ nhuận bút đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

+ Phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức tốt kỳ họp thường lệ thứ 12 và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm); 03 kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 10, 11 và 13) của HĐND thành phố.

+ Nâng cấp cài đặt máy tính đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Cần Thơ; thực hiện thủ tục thanh quyết toán và đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư cấp vốn thanh toán đầu tư xây dựng cơ bản các công trình đã hoàn thành.

+ Bố trí, sắp xếp và trang bị các phương tiện làm việc tại Hội trường và các phòng làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

+ Phục vụ công tác hậu cần cho các cuộc Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật của Đoàn ĐBQH, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và các cuộc Hội nghị, họp trong và ngoài thành phố của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố.

+ Chi trợ cấp Tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức theo định mức quy định; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Công tác phối hợp các đoàn thể:

+ Phối hợp Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và phát động thi đua yêu nước năm 2014, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 của cơ quan.

+ Văn phòng phối hợp Ban chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ, gia đình đoàn viên nghèo (tổng cộng 07 phần quà, trị giá 700.000 đồng/phần, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố); góp tiền ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng và tháng hành động vì trẻ em 60.000 đồng/người với tổng số tiền là 2.580.000 đồng; ủng hộ 01 ngày lương cho quỹ “Ngày vì người nghèo” với số tiền là 4.050.000 đồng; tổ chức tặng quà cho cán bộ, công chức gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); họp mặt, ôn truyền thống và tặng quà cho nữ cán bộ, công chức cơ quan nhân ngày 08/3, 20/10; Hội thao giao lưu văn nghệ Công đoàn cơ sở Cụm 4 Chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5; Hội thao giao lưu Văn hóa - Thể thao ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố năm 2014 tại quận Ô Môn; Hội thao nhân dịp kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố. Ngoài ra, tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Bình; tổ chức vui Tết trung thu năm 2014 cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan.

+ Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố họp bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2013 đề nghị về Công đoàn cấp trên theo quy định; cử 04 đoàn viên tham gia các lớp cảm tình đảng năm 2014 do Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng tổ chức.

+ Theo sự phân công của UBND thành phố, Văn phòng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan tổ chức thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp lễ và hàng tháng vận động cán bộ, công chức cơ quan đóng góp quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng theo kế hoạch. Qua đó, Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn Văn phòng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng - Phan Thị Hai (ngụ tại quận Ninh Kiều) và mẹ Nguyễn Thị Hường (tại quận Ô Môn).

Nhận xét, đánh giá:

- Nhìn chung, các mặt công tác của Văn phòng trong năm 2014 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Các phòng chức năng có chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ, đảm bảo yêu cầu, tiến độ thực hiện công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan tích cực trong nhiệm vụ chuyên môn, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác góp phần quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và HĐND thành phố, thể hiện qua các hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, có trọng tâm, tổ chức được nhiều cuộc khảo sát thực tế, đi sâu vào các chuyên đề. Hoạt động tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND ngày càng cải tiến, chú trọng giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên có nhiều hoạt động phong trào tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan.

- Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên trao đổi, phân công nhiệm vụ từng đồng chí lãnh đạo phòng, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức được quan tâm thường xuyên, tổ chức nhân sự từng bước được kiện toàn, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nổi bật là việc hoạt động của trang tin điện tử, triển khai thực hiện ISO trong hoạt động cơ quan, tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến và lắp đặt trang thiết bị phòng họp nhằm hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo thời gian theo quy định.

- Tuy nhiên, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, một số ít cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ còn thụ động, chưa tự đề ra được kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ của mình nên những lúc cao điểm công việc thường quá tải, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Hoạt động tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH

- Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức tổng kết hoạt động năm 2014; xây dựng chương trình giám sát năm 2015 và cụ thể hóa thành kế hoạch theo từng giai đoạn.

- Tham mưu, phục vụ ĐBQH tiếp xúc cử tri, đảm bảo phong phú, đa dạng và linh hoạt về hình thức tiếp xúc, thu hút được đông đảo cử tri tham dự; quan tâm đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

- Tham mưu Đoàn ĐBQH tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến đóng góp các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại các kỳ họp Quốc hội trong năm 2015.

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố tiếp và tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội về giám sát tại địa phương; tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố; tham dự các kỳ họp của HĐND các cấp tại địa phương.

- Tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Văn phòng thăm, viếng, tặng quà cho các ĐBQH, cán bộ, công chức Văn phòng phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, Tết trong năm và các hoạt động xã hội từ thiện khác theo quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế của Đoàn ĐBQH thành phố.

Hoạt động tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố

- Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố theo kế hoạch đề ra. Trong đó, quan tâm tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, theo sát các kiến nghị sau giám sát, tổ chức tái giám sát nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tiếp tục thể chế các chủ trương của Trung ương, Thành ủy bằng Nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời, theo dõi, đôn đốc UBND thành phố trong việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua tại các kỳ họp.

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2015, đồng thời không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp.

- Đổi mới hình thức, cách thức tiếp xúc cử tri, quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, nâng cao nội dung Chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” và Chương trình “Với cử tri thành phố” trên Báo, Đài và trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Hoạt động tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Triển khai và thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, phối hợp Phòng Tiếp công dân của UBND thành phố thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ. Quan tâm theo dõi kết quả xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng để đôn đốc, nhắc nhở.

- Phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài, tố cáo đông người; nghiên cứu phân loại, xử lý ý kiến của cử tri (tổ chức tiếp công dân), tiếp nhận đơn thư của công dân qua hộp thư điện tử.

Hoạt động Hành chính - Tổ chức - Quản trị

- Tham mưu, phục vụ lãnh đạo cơ quan kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp; triển khai việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Đề án cơ cấu ngạch công chức và biên chế Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Song song đó, thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động của Văn phòng, các tổ chức thuộc Văn phòng cho phù hợp.

- Quyết toán kinh phí năm 2014, dự toán kinh phí năm 2015 của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đúng thời gian quy định; tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết có liên quan đến một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của ĐBQH và HĐND các cấp. Bảo đảm điều kiện, phương tiện và kinh phí phục vụ cho các hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, ĐBQH; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố theo chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2015.

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, đảm bảo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức trên tinh thần “Vui xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm”; thực hiện tốt việc kiểm kê tài sản theo quy định.

 - Tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2015, kết hợp phát động thi đua yêu nước năm 2015.

- Tiếp tục thực hiện các quy trình ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan, vận hành phần mềm quản lý Hồ sơ công việc và thường xuyên cập nhật tin, bài lên trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

- Tham mưu lãnh đạo trong công tác thi đua, rà soát các chỉ tiêu, các phong trào thi đua trong những đợt cao điểm để có cơ sở xem xét, đánh giá thi đua và xét khen thưởng tổng kết cuối năm.

- Phối hợp với các đoàn thể trong tổ chức, thực hiện các phong trào nhân các sự kiện, ngày lễ trong năm 2015, phân công cán bộ công chức trực cơ quan nhân các ngày lễ bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan./.

                                                                                                Văn Thương

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ