Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online363
số người truy cậpHôm nay255
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186674

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH.BCĐ ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch thành phố Cần Thơ về phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

Trong 6 tháng đầu  năm 2014, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục được đảm bảo, Ban chỉ huy quân sự và tự vệ cơ quan đã thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đảm bảo trực nghiêm túc, góp phần bảo vệ an toàn, an ninh trật tự khu vực cơ quan.

Với nội dung đăng ký từ đầu năm về xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, lãnh đạo Văn phòng đã chủ động điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm liên tục, hiệu quả với những kết quả hoạt động cụ thể sau:

- Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung luôn được quan tâm. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng cán bộ, công chức; giới thiệu, tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước và quốc tế bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền về “những động thái của Trung Quốc gần đây ở biển Đông và những chính sách của ta”. Qua đó, giúp cán bộ công chức cập nhật tình hình phục vụ chuyên môn, nâng cao kiến thức, cảnh giác với tin xấu, bảo vệ an toàn cơ quan.

- Thực hiện bảo vệ tốt nội bộ, cơ quan an toàn, như: quản lý lý lịch và mối quan hệ gia đình cán bộ, công chức, cũng như lý lịch những nhân viên phục vụ cơ quan. Thực hành tốt công tác phòng gian bảo mật, đề cao tinh thần cảnh giác bảo vệ an toàn cơ quan, trong 6 tháng đầu năm 2014 chưa có vụ kiện đông người nào tại cơ quan.

- Phối hợp với phòng PC65 Công an thành phố xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Phòng PA83 của Công an thành phố để nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan; đề cao tinh thần cảnh giác bảo vệ an toàn, an ninh trật tự tại cơ quan. Cử cán bộ, chuyên viên Văn phòng tham mưu và phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12. Trên cơ sở đó, vừa qua một  đồng chí đã được Công an thành phố tặng giấy khen vì có thành tích đóng góp vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện Thông báo số 79/TB-BCH ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều về huấn luyện tự vệ cơ quan 3 cấp trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2014. Văn phòng đã cử 09 đồng chí trong đội tự vệ cơ quan tham gia lớp huấn luyện. Đồng thời, Văn phòng đã trang bị đồng phục cho các đồng trong đội dân quân tự vệ để phục vụ cho các đợt tập huấn, cũng như trong công tác bảo vệ cơ quan.

- Thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Trong công tác tiếp dân, chú trọng hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các nội dung đề nghị giải quyết đều được chỉ đạo thẩm tra, xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Cử một cán bộ tham gia tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp dân thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 11 tháng 6 năm 2014 đã tiếp nhận 52 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp 65 lượt công dân.

- Lãnh đạo Văn phòng đã phân công đội tự vệ cơ quan luân phiên trực đêm cùng cảnh sát bảo vệ mục tiêu, mỗi đêm tăng cường 02 đồng chí để đảm bảo an toàn tuyệt đối khuôn viên cơ quan trong thời gian ngoài giờ làm việc.

 Ưu điểm

Được sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, từng cán bộ, công chức, nhân viên luôn có ý thức bảo vệ, cảnh giác với các biểu hiện xấu, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương luôn được duy trì thường xuyên nên nắm được tình hình để có kế hoạch bảo vệ tốt cơ quan.

Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ an toàn cơ quan thời gian qua cũng có một số hạn chế như: có công chức, nhân viên còn thiếu cảnh giác trong quan sát bảo vệ cơ quan, của công; đội tự vệ cơ quan chưa được trang bị phương tiện, công cụ để bảo vệ và chống trả khi có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại cơ quan.

Công tác xây dựng cơ quan an toàn về an ninh, trật tự của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng cuối năm 2014 tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

1. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức về các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ tốt tài liệu văn bản của Đảng, Nhà nước và tài sản cơ quan, phòng chống cháy nổ, thông qua các cuộc họp sinh hoạt chính quyền, đoàn thể và các hoạt động chuyên đề khác.

2. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Nội quy cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, kiên quyết xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực, tham nhũng và vi phạm pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan an ninh, quân sự, cơ quan xung quanh và chính quyền phường An Hội giữ gìn an ninh trật tự trong, ngoài cơ quan.

Trên đây là báo cáo xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ./.      

                                                                                                               Hoàng Đệ

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ