Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online354
số người truy cậpHôm nay258
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186677

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự năm 2014 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch thành phố Cần Thơ về phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014. Với nội dung đăng ký từ đầu năm về xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, lãnh đạo Văn phòng đã chủ động điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm liên tục, hiệu quả với những kết quả hoạt động cụ thể sau:

Công tác tuyên truyền giáo dục

Năm 2014, Văn phòng thường xuyên tổ chức các cuộc học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, tinh thần, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện “Diễn biến hoà bình” của địch, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản cơ quan, đặc biệt là vào dịp Tết nguyên đán, Tháng thanh niên hoặc các sự kiện lớn, như: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, kỷ niệm Chiến thắng 30 tháng 4, Quốc khánh 2 tháng 9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, … lồng ghép vào các cuộc họp lệ hàng tháng của Chi bộ, Chi đoàn, Văn phòng hoặc các đợt sinh hoạt chính trị của cơ quan.

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”; gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Kết luận số 86/KL-TW ngày 5/10/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANQG trong tình mới”. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” của Chính phủ; Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Song song đó, giáo dục cho đoàn viên, hội viên về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của từng cán bộ, công chức; thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước và quốc tế bằng nhiều hình thức. Qua đó, giúp cán bộ, công chức cập nhật tình hình phục vụ chuyên môn, nâng cao kiến thức, cảnh giác với tin xấu, bảo vệ an toàn cơ quan.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đưa vào nghị quyết Đảng bộ và nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm. Nội dung hoạt động được lồng ghép với các nội dung thi đua khác, như: đăng ký “Cơ quan có đời sống văn hoá tốt”, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và gắn với phong trào, kế hoạch phát động thi đua yêu nước của cơ quan, với thực hiện quy chế dân chủ và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn và Hội cựu Chiến binh triển khai học tập, quán triệt các nội dung trên cho tất cả công chức, đoàn viên còn lại. Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và công chức cơ quan không ngừng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng hết sức chú trọng công tác tuyên truyền về an ninh chính trị, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, xây dựng Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, chống lộ lọt trong khâu lưu trữ bảo quản tài liệu; triển khai thực hiện Nghị định 73/CP của Chính phủ về bảo vệ trong cơ quan, đẩy mạnh phong trào phòng gian bảo mật trong lực lượng cán bộ, công chức. Lực lượng tự vệ cơ quan có 9 đồng chí, thường xuyên được thông tin về tình hình an ninh chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự

Nội dung xây dựng cơ quan an toàn được đưa vào nội dung ký kết thi đua  của cơ quan với các cơ quan trong cụm 6. Qua đó, năm 2014 tập thể cán bộ, công chức Văn phòng đã thực hiện tốt bảo vệ nội bộ, cơ quan an toàn, như: quản lý lý lịch và mối quan hệ gia đình cán bộ, công chức, cũng như lý lịch những nhân viên phục vụ cơ quan; thực hành tốt công tác phòng gian bảo mật, đề cao tinh thần cảnh giác bảo vệ an toàn cơ quan.

Thực hiện Thông báo số 79/TB-BCH ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về huấn luyện tự vệ cơ quan 3 cấp trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2014. Văn phòng đã cử 09/09 đồng chí trong đội tự vệ cơ quan tham gia lớp huấn luyện, đạt tỉ lệ 100% (có 08/09 đồng chí tham gia bắn đạn thật trong thời gian huấn luyện). Đồng thời, Văn phòng đã trang bị đồng phục cho các đồng chí trong đội dân quân tự vệ để phục vụ cho các đợt tập huấn, cũng như trong công tác bảo vệ cơ quan.

Bên cạnh đó, cử 07 công chức tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 2, 3, 4, 5 theo đăng ký.

Thực hiện tốt công tác trực, bảo vệ trong các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng; phân công cán bộ, công chức cơ quan bảo vệ đảm bảo có ít nhất 04 người trực/ca trong những ngày cao điểm (Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9); trực cơ quan tiếp dân thường xuyên hàng ngày và trực tiếp dân cao điểm vào các ngày diễn ra kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố để giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo của công dân; phân công bảo vệ theo dõi, sắp xếp và bảo vệ xe cho các đại biểu tham dự các cuộc họp tại cơ quan. Trong năm không xảy ra tình trạng mất cắp tại cơ quan, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Trong công tác tiếp dân, chú trọng hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các nội dung đề nghị giải quyết đều được chỉ đạo thẩm tra, xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân.

Trong năm, Văn phòng tiếp 135 lượt công dân, trong đó 129 lượt cá nhân, 06 lượt tập thể; tiếp nhận tổng số 235 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề về đất đai, khiếu nại bồi thường thiệt hại, tái định cư, tố cáo các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đề nghị cấp nền tái định cư đúng diện tích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, khiếu nại việc thực hiện thi hành quyết định và công văn của cơ quan có thẩm quyền ban hành, … Qua nghiên cứu, xem xét, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo có văn bản hướng dẫn 50 trường hợp, giám sát 01 vụ việc (Ban pháp chế giám sát vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tình, ngụ tại quận Ninh Kiều), trả lời đơn cho 06 đương sự, lưu giữ 80 đơn và chuyển 98 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm của Chính phủ, xây dựng cơ quan “Đạt chuẩn văn hóa”, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Bảo vệ môi trường. Trong năm không để cháy nổ xảy ra, không bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm về phòng cháy, về vi phạm môi trường, không có cán bộ, công chức vi phạm giao thông nghiêm trọng.

Công tác phối hợp trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

Xác định cơ quan là một trong những mục tiêu quan trọng cần được bảo vệ an toàn an ninh tuyết đối, trong khi tại khu vực này vào các ngày lễ Tết, những ngày có các sự kiện, kỷ niệm thường tụ tập đông người khiếu nại, đôi khi gây mất trật tự; Ban chỉ đạo về an toàn, an ninh trật tự cơ quan thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với ngành Công an, đặc biệt là giữ mối quan hệ phối hợp với đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu HĐND thành phố, Công an phường An Hội trong việc giải quyết tụ tập khiếu kiện tại cơ quan đạt được nhiều kết quả.

Năm 2014, Văn phòng cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền ở các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Đoàn ĐBQH thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp kỳ họp ở các phường, xã, thị trấn trên địa bàn, phối hợp với Công an thành phố đảm bảo an toàn tuyệt đối trước và trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Trung ương liên quan hoạt động dân cử, các Văn phòng: Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan tổ chức hữu quan ở địa phương. Thực hiện báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Công tác đại biểu - Ủy ban thường vụ Quốc hội và gửi đầy đủ các văn bản về kỳ họp HĐND thành phố, cũng như phối hợp tổ chức tốt các cuộc hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Trung ương tổ chức tại Cần Thơ./.

                                                                                                Văn Thương

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ