Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online337
số người truy cậpHôm nay929
số người truy cậpHôm qua1402
số người truy cậpTất cả2231445

HĐND thành phố

NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo Tờ trình số 95/TTr-HĐND-TT ngày 13/3/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Sau khi xin ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Ủy viên Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Hạnh.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười lăm (họp chuyên đề) thông qua ngày 27/3/2015./. 

CHỦ TỊCH    
Phạm Văn Hiểu
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ