Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online338
số người truy cậpHôm nay928
số người truy cậpHôm qua1402
số người truy cậpTất cả2231444

HĐND thành phố

NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 12/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Sau khi xin ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, do nghỉ hưu theo quy định.

2. Ông Nguyễn Minh Kha, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, do điều động nhận nhiệm vụ khác.

3. Vũ Thị Cánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, do điều động nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười lăm (họp chuyên đề) thông qua ngày 27/3/2015./.

CHỦ TỊCH    
Phạm Văn Hiểu
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ