Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online336
số người truy cậpHôm nay937
số người truy cậpHôm qua1402
số người truy cậpTất cả2231453

HĐND thành phố

NGHỊ QUYẾT về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Biên bản kiểm phiếu ngày 27/3/2015, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

2. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

3. Ông Trần Văn Tám, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười lăm (họp chuyên đề) thông qua ngày 27/3/2015./.

CHỦ TỊCH    
Phạm Văn Hiểu
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ