Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online98
số người truy cậpHôm nay277
số người truy cậpHôm qua522
số người truy cậpTất cả1798859

Nhịp cầu dân cử

NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2011-2016

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thành phố đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND còn những khó khăn nhất định. Từ thực tiễn hoạt động và để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố đề xuất một số kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan. Cụ thể đó là những kiến nghị:

- Các cấp có thẩm quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt là việc cơ cấu đại biểu đảm bảo năng lực để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ theo quy định; cần quy định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của đại biểu kiêm nhiệm trong hoạt động dân cử.

- Các cơ quan của Trung ương cần quy định rõ hơn về vị trí pháp lý của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

- Trong các văn bản của Trung ương, đối với những nội dung có liên quan đến chính quyền địa phương nên có sự thống nhất với nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất cho HĐND các cấp trong quá trình hoạt động.

- Trung ương cũng cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động cho HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND, nhất là đối với các chức danh chuyên trách...

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 19-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ