Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online96
số người truy cậpHôm nay110
số người truy cậpHôm qua546
số người truy cậpTất cả1768303

Nhịp cầu dân cử

Những ưu điểm trong quá trình hoạt động của hđnd thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2011-2016, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thành ủy, hoạt động của HĐND thành phố đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Hoạt động của HĐND thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện; chất lượng, hiệu quả hoạt động được tăng dần qua từng năm. Điều này đã thể hiện cụ thể qua các hoạt động:

- Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp trong nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND thành phố được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành ủy bằng các nghị quyết của HĐND thành phố. Các nghị quyết do HĐND thành phố ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đúng trình tự thủ tục, sát hợp với tình hình thực tiễn của thành phố và mang tính khả thi cao. Qua đó, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố và thật sự đi vào đời sống của nhân dân.

- Hoạt động giám sát tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp trong nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND thành phố được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; ngày càng đi vào thực chất, với nhiều hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện khá tốt, cơ bản giải quyết được các vấn đề bức xúc của cử tri thành phố đặt ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, hạn chế được tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài. Ý thức, nhận thức cũng như trách nhiệm của cá nhân từng đại biểu HĐND ngày được nâng cao, đại biểu HĐND thành phố phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động và thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử;…

- Công tác tham mưu, phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thành phố được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố thực hiện tốt theo quy định. Văn phòng đã kịp thời tham mưu và tổ chức phục vụ cũng như đảm bảo các điều kiện cần thiết để HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố hoạt động, như: tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp HĐND, các hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố;…

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 16-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ