Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online339
số người truy cậpHôm nay923
số người truy cậpHôm qua1402
số người truy cậpTất cả2231438

HĐND thành phố

Nội dung kỳ họp lần thứ 16 của HĐND thành phố Cần Thơ (giữa năm 2015)

Theo nội dung Kế hoạch số 155/KH-HĐND-TT của Thường trực HĐND về tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND TPCT, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp diễn ra trong 03 ngày (08, 09, 10/7/2015) đước phát rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân thành phố cùng theo dõi.

Theo đó, nội dung Kỳ họp lần này thông qua 22 báo cáo 6 tháng và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015 cụ thể như: kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện ngân sách; sơ kết tình hình thực hiện chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP; giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HĐND TP; tổng hợp ý kiến cử tri; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 14 đến trước kỳ họp thứ 16 HĐND TP; Thông báo về hoạt động của Ban thường trực UBMTTQVN TPCT về việc tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND TP tại kỳ họp; công tác, nhiệm vụ của TAND, VKSND, Cục THADS TP; hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND TP; tình hình công tác xây dựng cơ bản; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện Chủ đề năm 2015; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn TPCT. Báo cáo của Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND TP;

Cùng với 08 tờ trình (có kèm dự thảo nghị quyết) về: Sửa đổi, bổ sung dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của TPCT, giai đoạn 2016-2020; các biện pháp thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn TPCT; đặt tên, đổi tên đường và tên công trình công cộng; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho TAND, VKSND, Cục THADS TP; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16; quy định mức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế; chương trình Phát triển nhà ở TPCT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ, Thường trực HĐND thành phố sẽ xem xét, bổ sung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết theo đề nghị của UBND thành phố, các Ban của HĐND TP trình tại kỳ họp.

Nhằm tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong những ngày họp, Thường trực HĐND thành phố có tổ chức đường dây điện thoại trực tiếp (đường dây nóng), số điện thoại là: 07102.249.990.

ĐN

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ