Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online282
số người truy cậpHôm nay37
số người truy cậpHôm qua1465
số người truy cậpTất cả2598587

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 29/12/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Báo cáo số 549/BC-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo đó, những mặt tích cực cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức kỳ họp 7 HĐND thành phố đã được phân tích, đánh giá cụ thể để rút kinh nghiệm trong tổ chức các kỳ họp sau của Hội đồng nhân dân thành phố.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu
tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố rất vinh dự đón tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội đến tham dự kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc (ngày 05, 06 và 07/12/2017) với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra. Với những kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thứ hai, công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; báo cáo thẩm tra của các Ban được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có phân tích so sánh, viện dẫn các căn cứ pháp lý, thể hiện rõ quan điểm của Ban về những vấn đề còn ý kiến khác nhau, mang tính thuyết phục cao, đồng thời cũng làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận trước khi quyết định.

Thứ ba, các báo cáo, tờ trình được Thường trực HĐND, UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan trình bày tóm tắt nhưng đầy đủ các nội dung chủ yếu, đảm bảo theo chương trình làm việc của kỳ họp. Phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND thành phố về những vấn đề đại biểu đặt ra và việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, các nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 cùng với ý kiến chỉ đạo các sở, ngành đối với một số vấn đề bức xúc của thành phố cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới được đại biểu hài lòng và đánh giá cao.

Thứ tư, không khí thảo luận tại tổ, tại hội trường khá sôi nổi, nhiều đại biểu HĐND thành phố thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao phản ánh được tình hình thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tích cực tham gia trao đổi, tranh luận nhằm làm rõ vấn đề, xác định rõ tránh nhiệm làm cơ sở đề ra giải pháp khả thi, hữu hiệu hơn trong nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước. Thời gian dành cho phiên thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn được bố trí 1,5 ngày (dành thời gian thảo luận ở hội trường nhiều hơn - 01 buổi và nhiều đơn vị, sở, ngành phát biểu  ); không khí chất vấn dân chủ, sôi nổi.

Thứ năm, công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp được Báo, Đài phản ánh kịp thời, đặc biệt là những buổi truyền hình trực tiếp, giúp cho cử tri hiểu rõ hơn về hoạt động của HĐND thành phố và tiếp tục góp ý xây dựng chính quyền.

Thứ sáu, công tác hậu cần đảm bảo thực hiện phục vụ tốt cho kỳ họp; công tác lễ tân, khách tiết được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm. Việc bảo vệ, an ninh trật tự được quan tâm bảo đảm trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố

 Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, báo cáo cũng đã phân tích, đánh giá toàn diện một số tồn tại, hạn chế như:

Một là, một số tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) của UBND thành phố gửi còn chậm so với yêu cầu kế hoạch kỳ họp, từ đó, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác thẩm định của Sở Tư pháp và thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố.

Hai là, một số sở, ngành chưa chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nên qua thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố, giám sát của Thường trực HĐND thành phố thì UBND thành phố phải điều chỉnh, bổ sung và rút lại một số tờ trình chưa trình tại kỳ họp lần này.

Ba là, việc chưa tuân thủ mốc thời gian báo cáo của các cơ quan tư pháp theo nội dung kế hoạch đã gây khó khăn cho đại biểu HĐND thành phố trong công tác đánh giá, nhận định tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong năm 2017.

Bốn là, các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết vẫn còn một số ý kiến khác nhau đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết do chính đơn vị mình dự thảo, các sở, ngành cũng chưa có ý kiến thống nhất về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, vẫn còn ý kiến khác nhau trong cuộc họp thẩm tra của các Ban, từ đó, gây khó khăn cho các Ban của HĐND thành phố trong công tác thẩm tra.

Năm là, một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham dự một vài cuộc họp thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố, cử người đi họp chưa đúng thành phần theo quy định, từ đó, việc tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để tu chỉnh các văn bản chưa được kịp thời và đầy đủ.

Sáu là, công tác phối hợp tu chỉnh dự thảo nghị quyết đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn chậm, từ đó làm ảnh hưởng cho đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu trước khi biểu quyết.

Bảy là, việc tổ chức đường dây điện thoại trực tiếp tại kỳ họp để cử tri có ý kiến, kiến nghị đến HĐND thành phố nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bà con cử tri. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gọi điện thoại đến kỳ họp HĐND thành phố chủ yếu là sự việc cụ thể của cá nhân, ít có ý kiến đóng góp vào các giải pháp chung cho việc xây dựng chính quyền hoặc phát triển thành phố.

Trên cơ sở những ưu điểm, tồn tại, hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1. Để công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đề nghị các cơ quan được phân công soạn thảo nghị quyết của HĐND thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

          2. Việc gửi tài liệu liên quan đến kỳ họp đảm bảo thời gian, các cơ quan tư pháp cần đảm bảo tuân thủ mốc thời gian theo quy định của Kế hoạch đã đề ra nhằm tạo điều kiện cho các Ban trong công tác thẩm tra, cũng như gửi tài liệu cho đại biểu đúng thời gian quy định.

3. Các sở, ngành cần nhận thức đúng về tính chất quan trọng của việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND; quan tâm hơn nữa việc chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp để khắc phục việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kỳ họp.

4. Đối với các nội dung đã rút lại chưa trình tại kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố, đề nghị các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo nghị quyết thực hiện các bước theo đúng quy trình của pháp luật để trình tại kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố.

5. Khi xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết thì chuẩn bị các văn bản thể chế hóa kèm theo, để khi nghị quyết HĐND được ban hành, thì UBND thành phố kịp thời có văn bản thể chế để tổ chức thực hiện. Đối với các văn bản thể chế hóa các nghị quyết của HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 7, đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo thể chế hóa hoàn thành trong tháng 01 năm 2018  .

6. Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung được nêu tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND thành phố vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

7. Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố (kể cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh qua đường dây điện thoại trực tiếp) và có văn bản trả lời gửi về Thường trực HĐND thành phố đúng quy định, để chuyển cho đại biểu thông tin cho cử tri theo quy định.

8. Việc rà soát, phối hợp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết đã được cải thiện, tuy nhiên đề nghị giám đốc các sở, ngành tham mưu trình trong các kỳ họp tiếp theo cần phối hợp chặt chẽ hơn với Trưởng các Ban của HĐND thành phố và Thư ký kỳ họp để chỉnh sửa dự thảo nghị quyết kịp thời, đảm bảo các dự thảo nghị quyết được gửi đến đại biểu sớm để có thời gian nghiên cứu, để khi thông qua được sự thống nhất cao.

9. Đề nghị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu kỹ tài liệu để đóng góp thảo luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri thành phố. Sau kỳ họp, sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và tuyên truyền về các nghị quyết của HĐND, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

10. Văn phòng HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tổng hợp các tư liệu liên quan đến kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố (hình ảnh, âm thanh, file tài liệu…) để lưu trữ làm dữ liệu phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trong phương thức gửi tài liệu đến đại biểu (loại tài liệu nào gửi bằng văn bản giấy, loại nào gửi bằng file, số lượng bao nhiêu,...). Để từ đó, nhằm tiết kiệm kinh phí cho việc in ấn, photo, cũng như từng bước sử dụng văn bản điện tử trong xử lý công việc./.

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ