Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay19
số người truy cậpHôm qua53
số người truy cậpTất cả2874157

Văn kiện trước kỳ họp HDND

TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 

A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Tải về

 

I.

Báo cáo

 

 

1

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố.

Tải về 

 

2

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp của HĐND thành phố.

Tải về

 

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tải về

 

4

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới HĐND thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Tải về

 

5

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố.

Tải về

 

II.

Dự thảo nghị quyết

 

 

1

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2022.

Tải về

 

 

   

 

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

 

I.

Báo cáo

 

 

1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về 

Tải về BC 200 có thay đổi

 

2

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tải về

 

3

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về

 

4

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tải về

 

5

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về

 

6

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về

 

7

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về

 

8

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về

 

9

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về 

Tải về BC 204 có thay đổi

 

10

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về 

 Tải về BC 178 có thay đổi

 

11

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về 

Tải về BC 206 có thay đổi

 

12

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tải về 

Tải về BC 209 có thay đổi

 

13

Báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô.

Tải về

 

14

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tải về

 

15

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tải về 

Báo cáo 238 có thay đổi

 cập nhật 26/8/2021

II.

Dự thảo nghị quyết

(Kèm báo cáo, kèm tờ trình)

 

 

1

Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về 

Tải về BC 200 có thay đổi

 

 

 

 

 

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn, ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự (thay thế Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND)

Tải về

 

3 

Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND)

Tải về 

Tải về TTr 153

 

4

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.

 
 

cập nhật 24/8/2021  

5

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

 

 

5.1. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng

 Tải về

 

5.2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Quân dân y giai đoạn 2

Tải về

 

5.3. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo các buồng hỏi cung bị can

Tải về

 

5.4. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đội cảnh sát giao thông số 02 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Công an thành phố Cần Thơ

Tải về

 

5.5. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Vàm Thới An tại Công an thành phố Cần Thơ

Tải về

 

5.6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các hạng mục trong khu huấn luyện 1

Tải về

 

5.7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm cảnh sát giao thông đường thủy Hưng Phú tại Công an TPCT

Tải về

 

5.8. Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 918 (GĐ 2)

Tải về

 

5.9. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh  (ITS) thành phố Cần Thơ giai đoạn 1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín hiệu, đèn tín hiệu, Camera quan sát CCTV, Hệ thống dò xe VDS và Trung tâm điều khiển).

Tải về

 

5.10. Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Kiều

Tải về

 

5.11. Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Tải về

 

6

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Tải về 

Tải về TTr 159 thay thế 

cập nhật 24/8/2021 

7

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Tải về 

Tải về TTr 160 thay thế 

PL

cập nhật 24/8/2021 

8

Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.

Tải về 

Tải về TTr 130 có thay đổi

 

 

   

 

9

Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2021.

Tải về 

Tải về TTr 132 có thay đổi  

 

10

 Tờ trình về việc xin ý kiến về nội dung cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ
 
 

cập nhật 26/8/2021  

11

Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
 

 cập nhật 26/8/2021

 

 

 

 

12

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022.

Tải về

 

13

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Tải về 

Tải về TTr 144 có thay đổi nội dung

 

14

Nghị quyết Quy định thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2026.

Tải về

PL

 

 

15

Nghị quyết Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Tải về

 

 

16

Nghị quyết về việc bổ sung danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ.

Tải về 

Tải về TTr 131 có thay đổi  

 

17

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không triển khai.

Tải về

 

C. THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ

 

 

1.

Thông báo về hoạt động của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

Tải về 

Tải về Thông báo có thay đổi số liệu

 

D. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

 

 

1

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Tải về

 

2

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố.

Tải về

 

3

Báo cáo kết quả thi hành án dân sự - hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Tải về

 

Đ. BÁO CÁO CỦA CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

 

 

1

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban pháp chế HĐND thành phố.

Tải về

 

2

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố.

Tải về

 

3

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố.

Tải về

 

4

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban đô thị HĐND thành phố.

Tải về

 

5

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.

Tải về

 

6

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách.

Tải về

 cập nhật 25/8/2021  

7

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội.

Tải về

 

8

Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị.

Tải về

 

E. BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 19

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn

 

 

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tải về

 

2

Sở Công Thương

Tải về

 

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

 

5

Sở Giao thông vận tải

Tải về

 

6

Sở Khoa học và Công nghệ

Tải về

 

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tải về

 

8

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

 

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về

 

10

Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về

 

11

Sở Xây dựng

Tải về

 

12

Sở Y tế

Tải về

 

13

Trung Tâm phát triển Quỹ đất thành phố

Tải về

 

14

UBND quận Ninh Kiều

Tải về

 

15

UBND quận Cái Răng

Tải về

 

16

UBND quận Bình Thủy

Tải về

 

17

UBND quận Ô Môn

Tải về

 

18

UBND quận Thốt Nốt

Tải về

 

19

UBND huyện Phong Điền

Tải về

 

 

 

 

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ