Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online318
số người truy cậpHôm nay1495
số người truy cậpHôm qua1488
số người truy cậpTất cả2658547

Đảng, đoàn thể

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

Những năm qua, Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (ĐBQH và HĐND) tập trung nhiều giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được phân tích làm rõ tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên đã tạo nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố".

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Một trong những hạn chế mà Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố nhìn nhận trong kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 là việc định hướng và nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên từng lúc, từng nơi thiếu thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa mạnh dạn tham gia phát biểu, góp ý xây dựng tổ chức đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh; chế độ thông tin, báo cáo đôi khi chưa kịp thời... Sau kiểm điểm, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố quan tâm triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức giữ vững lập trường quan điểm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thông qua hệ thống chính quyền, các đoàn thể, qua các cuộc họp, những người có uy tín… Đảng ủy nắm bắt, định hướng hoặc chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc. Đảng ủy và các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các chương trình, kế hoạch hành động của từng cá nhân sát hợp với nhiệm vụ được giao. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hiếu, đảng viên Chi bộ 2, Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND thành phố, nói: "Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình nên các đảng viên trong đảng bộ kịp thời góp ý để các cá nhân rút kinh nghiệm tự sửa chữa những hạn chế. Qua góp ý của tập thể cộng với sự quan tâm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan như gợi ý từng nội dung mà các đảng viên, công chức trẻ có điều kiện nghiên cứu sâu từng vấn đề, mạnh dạn đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, từng cá nhân hoàn thiện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Song song đó, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố kết hợp với lãnh đạo văn phòng thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý văn phòng giai đoạn 2010-2015, 2015-2020 theo đúng quy định. Căn cứ vào danh sách quy hoạch, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh, khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ. Với vai trò tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố, các cán bộ, công chức trong đơn vị đã nâng cao tinh thần tự học, nghiên cứu, từng bước trưởng thành qua công tác thực tiễn. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phân công một chuyên viên phụ trách theo dõi, tổng hợp việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhờ sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên nên chất lượng nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng lên. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố còn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; đưa một số quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo đúng thời gian, quy trình.

Trong quá trình lãnh đạo, cấp ủy nhận thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình đôi lúc chưa sâu sát, thiếu kịp thời, còn nặng về công tác chuyên môn; công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức ở một vài bộ phận có lúc chưa nghiêm; Ban Chấp hành Đảng bộ chưa cập nhật đầy đủ thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng vụ… Sau kiểm điểm, các cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tự giác điều chỉnh phong cách ứng xử, lề lối làm việc, nhất là thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành tốt nội quy cơ quan đề ra. Đảng ủy phân công một đảng ủy viên phụ trách đảng vụ, theo dõi cập nhật bổ sung hồ sơ, kiểm tra các cấp ủy trong ghi chép sổ sách, thu đảng phí… Qua đó, công tác đảng vụ của Đảng bộ, các chi bộ dần dần đi vào nền nếp, hiệu quả hơn. Đối với việc quan tâm lãnh đạo hoạt động các đoàn thể cơ quan, đồng chí Đào Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, nói: "Các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy, Chi bộ, thủ trưởng đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi trong sắp xếp công việc cũng như hỗ trợ kinh phí để các đoàn thể tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao… Lãnh đạo cũng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức trong đơn vị. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ quan tâm chăm bồi tạo nguồn phát triển đảng viên... Sự quan tâm ấy đã góp phần giúp hoạt động của công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc".

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế đã được phân tích, làm rõ tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Trong đó, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, gần gũi, sâu sát và kịp thời nắm bắt tư tưởng, những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của từng thành viên Đảng ủy, Chi ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giúp đỡ từng cá nhân khắc phục những hạn chế, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu…".

Bài, ảnh: THANH THY

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ