Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online99
số người truy cậpHôm nay277
số người truy cậpHôm qua522
số người truy cậpTất cả1798859

Nhịp cầu dân cử

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HĐND QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2012-2015" (21/6)

2. Công tác tập huấn

Đầu năm 2013, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức các lớp tập huấn cho gần 700 đại biểu HĐND huyện Phong Điền và đại biểu HĐND của 15 đơn vị điểm cấp xã về kỹ năng hoạt động HĐND. Qua tập huấn, giúp cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nắm bắt được nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết và vận dụng tốt vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, tạo được sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động của HĐND ở các đơn vị này.

Với hiệu quả mang lại từ công tác tập huấn, Thường trực HĐND các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức các lớp tập huấn theo nội dung Đề án cho hơn 1.750 đại biểu HĐND của 8 quận, huyện và 70 đơn vị xã, phường, thị trấn ngoài đơn vị điểm. Qua đó, nâng tổng số đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được tập huấn theo nội dung của Đề án là 2.412 đại biểu, đạt tỷ lệ 92,20% so với tổng số đại biểu.

3. Về tổ chức bộ máy phục vụ cho HĐND cấp huyện, cấp xã

Đối với cấp huyện, trước khi thực hiện Đề án, chỉ có HĐND huyện Phong Điền được bố trí 2 cán bộ, chuyên viên; các đơn vị còn lại chỉ bố trí 1 cán bộ, chuyên viên phục vụ trực tiếp cho HĐND, Thường trực HĐND cấp huyện. Đến nay, đã có 5 đơn vị được bố trí 2 cán bộ, chuyên viên, các đơn vị còn lại bố trí 1 cán bộ, chuyên viên phục vụ trực tiếp cho HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện. Đối với cấp xã, trước khi thực hiện Đề án, nhiều nơi cán bộ, công chức Văn phòng - Thống kê chưa phục vụ tốt cho HĐND và Thường trực HĐND cấp xã. Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo khắc phục vấn đề này và Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ của cán bộ, công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã. Trong đó, xác định rõ phải đảm bảo kịp thời trong công tác tham mưu, phục vụ cho các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND cấp xã.

Đến nay, hầu hết các đơn vị cấp huyện đều có bố trí cán bộ, chuyên viên (kiêm nhiệm) tham mưu, giúp việc cho hoạt động HĐND nói chung và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện nói riêng. Đối với các đơn vị thực hiện Đề án cấp xã, đều có bố trí cán bộ, công chức (kiêm nhiệm) phục vụ trực tiếp cho HĐND, Thường trực HĐND đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, kịp thời phục vụ cho các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND cấp xã. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động cũng như việc tổ chức thực hiện Đề án.

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 21-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ