Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online359
số người truy cậpHôm nay251
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186670

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực HĐND thành phố phân công các Ban của HĐND thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày 07/7/2017
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2018. Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố đã phân công các Ban của HĐND thành phố thực hiện một số nội dung giám sát theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

1. Đối với Ban pháp chế

a) Giám sát việc thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị.

b) Giám sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp thành phố.

c) Giám sát việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức; việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

d) Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực pháp chế) và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

2. Đối với Ban kinh tế - ngân sách

a) Giám sát việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Giám sát việc hỗ trợ tiền tạm cư và các trường hợp chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

c) Giám sát việc tuân thủ quy trình lập thủ tục quyết toán dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành và các trường hợp cấp phát vượt giá trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Luật Đầu tư công.

d) Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực kinh tế - ngân sách) và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

3. Đối với Ban văn hóa - xã hội

a) Giám sát việc đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.

b) Giám sát công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố.

c) Giám sát công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn thành phố.

d) Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực văn hóa - xã hội, tôn giáo, dân tộc) và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

4. Đối với Ban đô thị

a) Giám sát công tác tổ chức thực hiện và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Giám sát công tác lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch phân khu các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

c) Giám sát việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố còn hiệu lực thi hành (lĩnh vực đô thị) và các kiến nghị sau giám sát của Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND thành phố khảo sát việc đánh số nhà không theo thứ tự trên tuyến đường Trần Quang Khải, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều trong năm 2017

          Về tổ chức thực hiện, trên cơ sở các nội dung được phân công theo lĩnh vực phụ trách, các Ban của HĐND thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định chủ động xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát để tổ chức thực hiện.

          Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, ý kiến chỉ đạo của Thành ủy hoặc yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương, các Ban của HĐND thành phố phối hợp hoặc thực hiện giám sát các nội dung phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.

          Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố giao Văn phòng HĐND thành phố tăng cường công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giám sát đã đề ra./.

Quách Trọng Thiện

         

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ