Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online14
số người truy cậpHôm nay26
số người truy cậpHôm qua50
số người truy cậpTất cả2863653

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  
(Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND
thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị)

Vào chiều ngày 03 tháng 02 năm 2021 tại Văn phòng Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (điểm cầu chính tại Văn phòng Thành ủy và 09 điểm cầu tại các quận, huyện). Đến dự tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch, Ủy viên và Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố; Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

(Chủ tọa Hội nghị trực tuyến khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt nhiều văn bản quan trọng của thành phố có liên quan đến công tác bầu cử như: Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 21/HD-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở ấp, khu vực, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 28/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đặt ra một số vấn đề thực tiễn phát sinh đến thời điểm hiện nay như: tiêu chuẩn của người ứng cử là cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; độ tuổi của người ứng cử ở các hội; thời gian bầu cử của lực lượng vũ trang; đơn vị lập danh sách cử tri cho các sinh viên tại khu ký túc xá của Trường Đại học Nam Cần Thơ,… Các đề xuất, kiến nghị trên được chủ tọa Hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy trao đổi, giải đáp, làm rõ từng vấn đề mà đại biểu dự Hội nghị đã đặt ra.  

(Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND
thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố phát biểu kết luận Hội nghị)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các cấp, các ngành liên quan tập trung thực hiện tốt một số công việc như: Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, trong đó phải chú trọng chất lượng đại biểu, đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người ứng cử ở các tôn giáo và người ứng cử trẻ tuổi. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp đúng quy trình pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt, có phương án chủ động đối phó với những tình huống có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử trên địa bàn thành phố, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, chủ động tham gia cuộc bầu cử lần này. Thông qua Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cũng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, nhân dân thành phố tham gia, thực hiện và phát huy tốt quyền làm chủ của mình để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp./.

Thạch Nuôi
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ