Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online109
số người truy cậpHôm nay308
số người truy cậpHôm qua570
số người truy cậpTất cả1798368

Nhịp cầu dân cử

Tình hình triển khai thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động hđnd quận, huyện, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015" (20/6)

1. Công tác triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án

Ngày 2-11-2012, Thường trực HĐND ban hành Đề án số 01/ĐA-HĐND-TT về "Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 - 2015". Có 16 đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo, cấp huyện: 1 (huyện Phong Điền), cấp xã: 15 (5 phường, 7 xã, 3 thị trấn). Huyện Phong Điền có 7/7 đơn vị xã, thị trấn; 8 quận, huyện còn lại, mỗi đơn vị 1 xã, phường, thị trấn. Đề án có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã nói riêng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nói chung trong quá trình đổi mới và hội nhập. Đề án nhằm tạo sự thống nhất chung về nhận thức, phương pháp lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND và UBND huyện, xã. Đề án giúp Thường trực HĐND, cá nhân từng đại biểu HĐND huyện, xã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong giai đoạn mới. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Đề án sẽ giúp cho cấp ủy hiểu rõ hơn về hoạt động của HĐND huyện, xã, để từ đó phát huy vai trò của HĐND trong việc tham gia vào đổi mới tác phong, lề lối làm việc, cải cách hành chính, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trên cơ sở Đề án, cuối năm 2012, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đến Thường trực Quận ủy, Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện và Thường trực HĐND 15 xã, phường, thị trấn đơn vị điểm thực hiện Đề án. Hàng năm, Thường trực HĐND thành phố đều xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để triển khai thực hiện Đề án. Trong đó, Thường trực HĐND thành phố đề ra các chỉ tiêu thực hiện theo hướng tăng dần theo từng năm, để từng bước hoàn thiện các hoạt động và nâng dần chất lượng hoạt động của các đơn vị điểm.

Theo kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND các quận, huyện đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đồng thời, chỉ đạo Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ tiêu của Thường trực HĐND thành phố đề ra. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện và công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụ thể hàng năm được Thường trực HĐND các cấp quan tâm thực hiện tốt. Qua quá trình thực hiện, đề án đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố.

(Xem tiếp kỳ sau)

(Nguồn: Báo Cần Thơ, 20-6-2016)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ