Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay19
số người truy cậpHôm qua53
số người truy cậpTất cả2874157

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Trả lời đơn của ông Đặng Chí Hòa, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 

Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 709/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời đơn của ông Đặng Chí Hòa, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

“Thực hiện Công văn số 25/VP-TH ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuyển đơn của ông Đặng Chí Hòa, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân phường An Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận hiện trạng như sau:

- Qua kiểm tra thực tế ranh đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS053399 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30 tháng 9 năm 2016 và ngày 26 tháng 02 năm 2017 đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Ninh Kiều chỉnh lý sang tên ông Đặng Chí Hòa và ranh đất theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ thuê thì không chồng lấn. Như vậy, việc ông Đặng Chí Hòa khiếu nại Ban Quản lý chợ An Hòa lấn chiếm đất công là không có cơ sở.

- Về môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân phường An Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ thường xuyên nhắc nhỡ các hộ tiểu thương và các hộ xung quanh thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ phải thường xuyên nạo vét cống thoát nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố”./.

 (Nguồn: Trích Công văn số 709/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

                                                                                                                        Hồng Phượng

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ