Video clip

2212193

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online206
số người truy cậpHôm nay455
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212193

PHÚC ĐÁP ĐƠN THƯ, KIẾN NGHỊ

Trả lời kiến nghị của ông Ngũ Thành Quan
 Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhận được Công văn số 148 ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc chuyển đơn của ông Ngũ Thành Quan, ngu phường An Thới, quận Bình Thủy đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy; được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy trả lời như sau:

- Ngày 13 tháng 4 năm 2020, ông Ngũ Thành Quan có đơn gửi Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00659.QSDĐ do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy cấp ngày 15/7/2004 để cấp lại Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất riêng cho cá nhân ông Ngũ Thành Quan. Đến ngày 21/9/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy đã có báo cáo số 1191/BC-PTNMT gửi Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Ngũ Thành Quan, theo đó nội dung đơn yêu cầu của ông Ngũ Thành Quan không đủ cơ sở chấp nhận và đề nghị Ông  liên hệ Tòa án nhân dân quận Bình Thủy yêu cầu xem xét giải quyết liên quan đến chứng thư thừa kế.

- Ngày 03/03/2021, ông Ngũ Thành Quan có đơn kiên nghị gửi Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Ngũ Thành Quan, được sử dụng riêng thửa đất số 13, tờ bản đồ số 44, diện tích 112,5m2 đất thổ cư tại đường Trần Quang Diệu, phường An Thới.

- Ngày 22/4/2021, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ đã có biên bản số 199/BB-VPĐKĐĐ về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngũ Thành Quan. Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cần Thơ hướng dẫn ông Ngũ Thành Quan liên hệ Văn phòng Công chứng hoặc Ủy ban nhân dân phường An Thới để làm văn bản cam kết, thỏa thuận với bà Ngũ Lâm Trúc Mai, ông Ngũ Thành Nam (hoặc hàng thừa kế) về quyền được thể hiện tại phần ghi chú để làm cơ sở cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy báo cáo thu hồi và cấp lại Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến nay ông Ngũ Thành Quan vẫn chưa liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy để cung cấp các văn bản theo hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

(Nguồn: Trích Báo cáo số 11/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 07/6/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thủy)
Thanh Sang
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ