Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online325
số người truy cậpHôm nay1475
số người truy cậpHôm qua1488
số người truy cậpTất cả2658527

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 24-4-2014, Ban Chỉ đạo triển khai Hiến pháp của quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Hiến pháp năm 2013). Tham dự hội nghị ở các địa phương có đại biểu HĐND cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; cán bộ chủ chốt ở cấp huyện, cấp xã...

Với bố cục 11 Chương, 120 Điều, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Sau hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp; Hiến pháp đảm bảo được tuân thủ và chấp hành nghiêm...

* Ngày 24-4-2014, tại Hội trường Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các Luật được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua cho 100 cán bộ Đoàn trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ Đoàn thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

CHẤN HƯNG- Q. THÁI (Báo điện tử Cần Thơ)

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ