Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online386
số người truy cậpHôm nay1913
số người truy cậpHôm qua1800
số người truy cậpTất cả2791465

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố Cần Thơ

Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố Cần Thơ đánh giá về kết quả thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Công văn số 1362-CV/ĐUK ngày 11/4/2019 của BTV Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lới sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 1021-CV/ĐUK ngày 08/8/2018 của BTV Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng về việc tăng cường thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng hàng tháng để các chi bộ phổ biến đến từng đồng chí đảng viên và quần chúng, từ đó nâng cao ý thực chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xác định qua công átc này để từng đồng chí đảng viên soi rọi các mặt được, chưa được từ đó đề ra giải pháp khắc phục những mặt chưa được kịp thời hơn.

Nhìn chung việc chấp hành chế độ tự phê bình và phê bình thường xuyên trong sinh hoạt Đảng đã giúp cho cấp ủy và chi bộ sớm phát hiện những ưu điểm và khuyết điểm của đảng viên để kịp thời phát huy và khắc phục; rèn luyện ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bí thư chi bộ thể hiện rõ vai trò chủ trì, điều hành đúng trọng tâm, khơi ngợi vấn đề để đảng viên phát huy tính dân chủ, kết luận cụ thể; đối với các đồng chí là đảng viên lãnh đạo - giữ cương vị cao đã nghiêm túc trong thực hiện tự phê bình, luôn nêu cao tính tiên phong - gương mẫu. Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã nâng tầm nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Qua kiểm điểm đóng góp trên tinh thần xây dựng đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa những biểu hiện sai phạm, đồng thời, giúp thấu hiểu nhau hơn, tăng cường tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ tổ chức cơ sở Đảng; kỳ luật lỷ cương hành chính từng bước hoàn thiện; tác phong lề lối làm việc khoa học, tinh thần thái độ trách nhiệm đối với công việc được nâng lên rõ nét.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì vẫn còn tình trạng một bộ phận nhỏ có biểu hiện nể nang, “dĩ hòa vi quý”, ngại đóng góp cho cấp trên, chưa dám nêu những hạn chế, khuyết điểm,…một số đảng viên xây dựng báo cáo kiểm điểm chưa bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao.

Qua đây cấp ủy đã đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đã nêu, cụ thể: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để đảng viên nắm và nhận thức đầy đủ hơn về công tác tự phê bình và phê bình; đảm bảo dân chủ trong phê bình; không áp đặt; tiếp tục phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế trong thực thi công vụ, có hình thức kỷ luật, khen thưởng phù hợp kịp thời.

Nguồn: Báo cáo số 19-BC/ĐUVP ngày 04/5/2019.

 

 

                                                                                                                        Ngọc Hiếu

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ