Video clip

2212205

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online214
số người truy cậpHôm nay467
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212205

Trả lời cử tri

Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 (năm 2022) của các cơ quan, đơn vị
 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TẢI VỀ

1

Báo cáo số 372/BC-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Tải về

2

Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tải về

3

Công văn số 1092/BHXH-VP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố.

Tải về

4

Công văn số 2451/SCT-QLNL ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở Công Thương thành phố.

Tải về

 

5

Công văn số 2705/SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải thành phố.

Tải về

6

Công văn số 2928/SNV-CCHC,VTLT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố.

Tải về

7

Công văn số 2069/SNN&PTNT-KHTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Tải về

8

Công văn số 2726/SKHĐT-KT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Tải về

9

Công văn số 3094/SLĐTBXH-XH ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Tải về

10

Công văn số 3047/STNMT-VP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Tải về

11

Công văn số 2667/SXD-HTKT ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Sở Xây dựng thành phố (Kèm Báo cáo số 809/BC-QLĐT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Phòng Quản lý đô thị quân Cái Răng).

Tải về

12

Công văn số 3295/SVHTTDL-VP ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Tải về

13

Công văn số 7194/SYT-NVY ngày 19 tháng 9  năm 2022 của Sở Y tế thành phố.

Tải về

14

Công văn số 1285/BQLDA-KHTĐ ngày 16 tháng 9  năm 2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.

Tải về

15

Báo cáo số 1027/BC-BQL ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ban Quản lý dự án ODA.

Tải về

16

Công văn số 767/BQL-QHXDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Tải về

17

Công văn số 4271/UBND-NC ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.

Tải về

18

Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy (Kèm Công văn số 2581/TTPTQĐ-BT&GPMB ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố).

Tải về

19

Công văn số 1412/CV-BĐCT ngày 29 tháng 9 của Bưu điện thành phố Cần Thơ.

Tải về

20

Công văn số 204/BATGT-VP ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ban An toàn giao thông thành phố.

Tải về

 

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ