Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online359
số người truy cậpHôm nay251
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186670

Thi đua

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố: Tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Năm 2014, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, bên cạnh đó, với vai trò là Khối trưởng Khối Thi đua 6, Văn phòng cũng đã thực hiện tốt vai trò Khối trưởng trong việc chuẩn bị và báo cáo tổng kết thi đua của Khối, cụ thể như sau:

Về lãnh đạo phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Văn phòng luôn quan tâm, định hướng phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, đột phá để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay tại Hội nghị cán bộ, công chức từ đầu năm, Văn phòng đã phát động các phong trào thi đua, như: đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua thành phố và các hình thức khen thưởng khác; đăng ký xây dựng cơ quan an toàn, an ninh trật tự; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa, xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đăng ký các danh hiệu thi đua: Công đoàn “Vững mạnh, xuất sắc năm 2014”, Chi đoàn “Vững mạnh, xuất sắc năm 2014”.

Ngoài ra, Đảng bộ Văn phòng cũng đăng ký danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” về Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng ngay từ đầu năm, xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tổ chức cho đảng viên tại cơ quan viết bản đăng ký “làm theo” với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và xem đây là một trong những tiêu chí gắn liền với việc bình xét, phân loại đảng viên.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng đã phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức lấy ý kiến đóng góp 35 dự thảo luật; tổ chức 68 cuộc tiếp xúc cử tri. Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012; việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với Cách mạng. Tổ chức giám sát 05 trường hợp phục vụ cho việc xử lý, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Song song đó, phục vụ Đoàn ĐBQH tham gia 09 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tổ chức tại địa phương. Ngay sau khi kết thúc mỗi đợt giám sát, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan (kể cả ở Trung ương và địa phương) xem xét, giải quyết theo quy định.

Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND chuẩn bị và tổ chức 02 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp bất thường, tham mưu HĐND thành phố thực hiện tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và phối hợp các Ban của HĐND tổ chức 32 đợt giám sát, khảo sát trực tiếp tại 115 cơ quan, đơn vị, trong đó có 01 cuộc giám sát bằng hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Thường trực HĐND thành phố và 09 quận, huyện về việc thực hiện các ý kiến của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Qua giám sát, kịp thời có báo cáo Thường trực Thành ủy, kiến nghị UBND thành phố một số vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, nhằm góp phần thực hiện và đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nội dung các Nghị quyết của HĐND thành phố đề ra. Nhiều kiến nghị của các Đoàn giám sát được cơ quan tiếp thu thực hiện, như: rà soát xử lý cây xăng không đảm bảo an toàn, bó cáp viễn thông, di dời trụ điện ở đường giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch...

Đặc biệt, trong năm 2014, Văn phòng thực hiện việc thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên Mục “Trả lời ý kiến cử tri và chất vấn” trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và phối hợp thông tin trên Chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” trên Báo Cần Thơ và Chuyên mục “Với cử tri thành phố” trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, qua đó kịp thời phản ánh nhiều vấn đề bức xúc của cử tri ở các địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các sở, ngành thành phố; thu hút được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

Về thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng thực chất công việc và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời thực hiện quy trình bình bầu thi đua, khen thưởng đúng yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quan tâm theo dõi thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện sự công tâm, khách quan, trách nhiệm trong việc bình xét thi đua, khen thưởng.

Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đạt trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng, năm 2014, Đảng ủy Văn phòng thường xuyên uốn nắn, nhắc nhở đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Chế độ sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình trong nội bộ được duy trì đúng quy định. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức tặng quà bằng tiền, hiện vật nhân các ngày lễ, Tết; thăm hỏi gia đình CBCC khi ốm đau, gặp khó khăn. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong năm 2014, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hai (ngụ tại quận Ninh Kiều) theo phân công của UBND thành phố. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước như Hội thao giao lưu văn nghệ, thể thao Công đoàn cơ sở Cụm 4 Chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5; Hội thao giao lưu Văn hóa - Thể thao ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố năm 2014 tại quận Ô Môn....

Về công tác cải cách hành chính, quán triệt chủ đề năm 2014 là tiếp tục thực hiện “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính tại cơ quan. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, đồng thời rà soát, loại bỏ bớt những quy trình không còn phù hợp, hoàn thiện các quy trình còn lại để hoạt động đi vào thực chất hơn, góp phần cải tiến hiệu quả hoạt động tại cơ quan. Qua đó đã đem lại hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý công văn giấy tờ và trách nhiệm cụ thể của đơn vị, cá nhân có liên quan. Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố không ngừng được kiện toàn và bổ sung nhiều nội dung phong phú, phục vụ đắc lực cho các kỳ họp HĐND thành phố, được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Trang Thông tin điện tử (Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 21/11/2014).

Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Phòng PC65 của Công an thành phố xây dựng Quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, cũng như, phối hợp chặt chẽ với Phòng PA83 của Công an thành phố bảo vệ an toàn, an ninh trật tự tại các kỳ họp của HĐND thành phố. Đội tự vệ cơ quan tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều tổ chức theo chỉ tiêu được giao, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen về thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014.

Về thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân  luôn xem thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nội dung thực hiện thường xuyên của cán bộ, công chức. Từ đó, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, cũng như mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu hoạt động của cơ quan đều trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác tài chính đảm bảo các nguyên tắc theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản cá nhân hàng năm theo quy định.

Với những kết quả đạt được nêu trên, năm 2014 Đảng bộ Văn phòng được Đảng ủy cấp trên công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, xuất sắc, cơ quan được công nhận “đạt chuẩn văn hóa”, được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng số điểm đạt được cho phong trào thi đua là 111 điểm, trong đó có 09 điểm thưởng và 02 điểm cộng theo Quy ước thi đua của Khối.

                                                                                              Minh Thư

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ